Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Storend Gedragsschaal (SGZ)

 • Oorspronkelijke versie: Kraijer & Kema (1977)
 • Huidige versie: Kraijer & Kema (1994)
 • Doel: Meten van de aard, frequentie en ernst van storend gedrag.
 • Gebruik: Lichtverstandelijke Beperkten (LVB)
 • Doelgroep: Vanaf 3 jaar met verstandelijke beperking
 • Afname en scoring: Hoe: In te vullen door groepsleiding of ZMLK-leerkracht op basis van het gedrag van de afgelopen drie maanden. Onder supervisie van een psycholoog/orthopedagoog.
 • Tijdsduur: 5 tot 15 minuten

Inhoud van de vragenlijst SGZ

Materiaal

Handleiding en schaalformulieren.

Schalen

De SGZ bestaat uit 32 items en heeft drie subschalen: Agressief storend gedrag (8 items), Verbaal storend gedrag (5 items) en Gemengd storend gedrag (19 items). De SGZ kan tevens als aanvulling op de SRZ worden gebruikt.

Interpretatie

Items worden gescoord op een vijfpuntsschaal die de frequentie van het voorkomen van storend gedrag aangeven. 3. Er is een uitslag per subschaal en een totaaluitslag. De ruwe subschaalscores worden omgezet in standaardscores met behulp van normtabellen.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst SGZ

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de SGZ beoordeeld. COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten aan de hand van zeven criteria:

 1. Uitgangspunten van de testconstructie
 2. Kwaliteit van het testmateriaal
 3. Kwaliteit van de handleiding
 4. Normen
 5. Betrouwbaarheid
 6. Begripsvaliditeit
 7. Criteriumvaliditeit

>> Lees meer op de website van COTAN
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Je kunt ook een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst SGZ

 • Kraijer, D.W. (1982). Storend gedragsbeoordeling bij hoger niveau zwakzinnigen met de SGZ en de SEAG. Ruit, juni 1982, 9‐16.
 • Kraijer, D.W. & Kema, G.N. (1994). Storend Gedragsschaal voor Zwakzinnigen, SGZ. Handleiding (3e herziene en uitgebreide uitgave). Lisse: Swets & Zeitlinger.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst SGZ

Pearson Clinical: 020 581 5500 | www.pearsonclinical.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.