Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS)

  • Oorspronkelijke versie: Spence (1998)
  • Huidige versie: Nauta en Scholing (1999)
  • Doel: Screening van angst
  • Gebruik: Angst
  • Doelgroep: 8-18 jaar
  • Afname en scoring: Hoe: Zelfrapportage vragenlijst.
  • Tijdsduur: 10 minuten

Inhoud van de vragenlijst SCAS

Materiaal

Vragenlijst en handleiding.

Schalen

De vragenlijst is ontwikkeld om de intensiteit van angstgerelateerde symptomen vast te stellen, conform de dimensies van angststoornissen zoals voorgeschreven door de DSM-IV. Hij bestaat uit 44 vragen, waarvan 38 specifieke symptomen van angststoornissen betreffen, terwijl 6 positieve ‘opvul’ items de neiging tot negatief antwoorden pogen te verminderen. Naast een totaalscore levert de lijst scores op 6 subschalen, te weten: paniek/agorafobie , separatieangst, sociale fobie, gegeneraliseerde angst, dwang en angst voor lichamelijke verwonding.

Interpretatie

Items worden ingevuld op een vierpuntsschaal.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst SCAS

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de SCAS niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst SCAS

  • Spence, S.H. (1997). Structure of anxiety symptoms among children: A confirmatory factoranalytic study. Journal of Abnormal Psychology, 106(2), 280-297.
  • Spence, S.H. (1998). A measure of anxiety symptoms among children. Behaviour Research and Therapy, 36 (5), 545-566.
  • Spence, S.H., Barrett, P.M., & Turner, C.M. (2003). Psychometric properties of the Spence Children’s Anxiety Scale with young adolescents. Journal of Anxiety Disorders, 17(6), 605-625.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst SCAS

Verkrijgbaar bij: http://www.scaswebsite.com/

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.