Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

School Refusal Assessment Scale (SRAS-R-NL)

  • Oorspronkelijke versie: Kearney & Silverman (1993)
  • Huidige versie: Heyne, Vreeke & Maric (2008)
  • Doel: Deze vragenlijst meet de relatieve kracht van vier gehypothetiseerde functies van schoolweigering en spijbelen.
  • Gebruik: Angst
  • Doelgroep: Kinderen en jongeren met schoolweigerend gedrag.
  • Afname en scoring: De vragenlijst bestaat uit een vragenlijst voor kinderen en een lijst voor ouders. Zowel de kindversie als de ouderversie bestaat uit 32 items, waarbij op een 6-punt Likert schaal, lopend van 0 (nooit) tot 6 (altijd) wordt gescoord.

Inhoud van de vragenlijst SRAS-R-NL

Schalen

De SRAS-R-NL bestaat uit de volgende vier subschalen: 1) Het vermijden van schoolgerelateerde stimuli die negatief affect oproepen. 2) Het vermijden van sociale of evaluatieve situaties op school waar men een afkeer van heeft. 3) Het najagen van aandacht van belangrijke anderen. 4) Het najagen van tastbare versterkers buiten de schoolsetting.

Interpretatie

De scores worden per schaal berekend, gemiddeld over de ouder- en kindversie samen. Hoe hoger de score op een schaal, hoe meer deze bij het kind meeweegt als reden van schoolweigering/spijbelen.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst SRAS-R-NL

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de SRAS-R-NL niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst SRAS-R-NL

  • Kearney, C.A., & Silverman, W.K. (1993). Measuring the Function of School Refusal Behavior: The School Refusal Assessment Scale. Journal of Clinical Child Psychology, 22, 85-96.
  • Heyne, D.A, Vreeke, L., & Maric, M. (2008). School Refusal Assessment Scale-Revised (kindversie) Nederlandse vertaling en bewerking. Leiden: Universiteit Leiden.
  • Heyne, D.A, Vreeke, L., & Maric, M. (2008). School Refusal Assessment Scale-Revised (ouderversie) Nederlandse vertaling en bewerking. Leiden: Universiteit Leiden.
  • Kearney, C.A. (2002). Identifying the Function of School Refusal Behavior: A Revision of the School Refusal Assessment Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 24, 235-245.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst SRAS-R-NL

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.