Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Schaal voor vroegkinderlijk autisme (AUTI-R)

 • Oorspronkelijke versie: Van Berckelaer-Onnes & Hoekman (1990)
 • Huidige versie: Van Berckelaer-Onnes & Hoekman (1991)
 • Doel: Meten van vroegkinderlijk autisme, PDD-AD
 • Gebruik: Autisme, Infant Mental Health
 • Doelgroep: 1-12 jaar
 • Afname en scoring: Hoe: Individuele handmatige afname en met behulp van het computerprogramma STM. Voor afname is geen speciale deskundigheid op gebied van autisme vereist.
 • Tijdsduur: 30-45 minuten

Inhoud van de vragenlijst AUTI-R

Materiaal

Een handleiding, twee beoordelingsschalen (1- 6 jaar en 6-12 jaar) en voor elke leeftijdsvariant twee sleutels (voor sprekenden en niet-sprekenden).

Schalen

De schaal bestaat uit twee delen: voor 1 t/m 6 jaar en één voor 6 t/m 12 jaar met elk 51 vragen.

Interpretatie

De 51 vragen worden op een zespuntsschaal gescoord, van ‘nooit’ tot ‘zeer frequent’. Er bestaat ook een korte versie met 6 vragen voor kinderen van 3 t/m 6 jaar, deze is ontwikkeld voor de opsporing van autisme in de jeugdgezondheidszorg (zie Hoekman & Duijnhoven, 1996). De score geeft aan hoe vaak de gedragsverschijnselen voorkomen. Voor de normering bestaan vier normgroepen; deze variëren met de leeftijd en of een kind al praat of niet (3‑6:11 jaar, sprekend (n = 175); 0:10‑6:11 jaar, niet sprekend (n = 106); 6:0‑12:11 jaar, sprekend (n = 349) en 6:0‑12:11 jaar, niet sprekend (n = 76) uit Nederland en Vlaanderen (1990)). Weging en sommering van de scores leidt tot ruwe scores, deze worden via een transformatietabel vertaald in een eindscore. Er zijn drie classificaties; autistisch, geen classificatie of niet-autistisch.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst AUTI-R

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de AUTI-R beoordeeld. COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten aan de hand van zeven criteria:

 1. Uitgangspunten van de testconstructie
 2. Kwaliteit van het testmateriaal
 3. Kwaliteit van de handleiding
 4. Normen
 5. Betrouwbaarheid
 6. Begripsvaliditeit
 7. Criteriumvaliditeit

Lees meer op de website van COTAN
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Je kunt ook een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst AUTI-R

 • Berckelaer‑Onnes, I.A. van & Hoekman, J. (1990). Auti‑R Schaal ten behoeve van de onderkenning van vroegkinderlijk autisme. Handleiding en Verantwoording. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Berckelaer-Onnes, L.A. van & Hoekman, J (1991). AUTI-R Schaal t.b.v. de onderkenning van vroegkinderlijk autisme: handleiding en verantwoording. Amsterdam: Harcourt Test Publishers.
 • Hoekman, J. & Duijnhoven, J.C.M.M. (1996). Kort instrument onderkenning autisme. Verkorting Auti-R schaal voor gebruik in jeugdgezondheidszorg. T.v. Orthopedagogiek, 35, 194-204.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst AUTI-R

Pearson Clinical: 020 581 5500 | www.pearsonclinical.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.