Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Problem Oriented Screening Instrument for Teenagers (POSIT)

  • Oorspronkelijke versie: Rahdert (1991)
  • Huidige versie: Rahdert (1991)
  • Doel: Screening van potentiële problemen die diepgaander onderzoek behoeven.
  • Gebruik: Problematisch middelengebruik
  • Doelgroep: 12-19 jaar
  • Afname en scoring: Hoe: Zelfrapportage vragenlijst waarbij geen training vereist is voor afname. Er is tevens een POSIT follow up-vragenlijst (89 items) en een vragenlijst voor ouders (POSIP: 75 items).
  • Tijdsduur: 20-30 minuten

Inhoud van de vragenlijst POSIT

Materiaal

Vragenlijst, antwoordformulier en scoringsformulier.

Schalen

De vragenlijst bestaat uit 139 ja/nee items De vragenlijst beslaat de volgende gebieden: middelengebruik, fysieke gezondheid, mentale gezondheid, familierelaties, vriendschapsrelaties, opleidingsniveau, status van beroepsonderwijs, sociale vaardigheden, vrije tijd en recreatie, agressief gedrag en delinquentie.

Interpretatie

Er bestaan twee scoringssystemen. Eén leidt tot een hoog of laag risico voor elk van de 10 probleemgebieden. De andere heeft cut-off scores die leiden tot een laag, medium of hoog risico voor elk van de 10 probleemgebieden. De ruwe score voor elk probleem bepaalt het risiconiveau voor dat gebied.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst POSIT

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de POSIT niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst POSIT

  • Rahdert, E. (1991). The Adolescent Assessment and Referral Manual ADM 91–1735 (DHHS Publication). Rockville. MD: National Institute on Drug Abuse

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst POSIT

Klik hier voor de (Engelstalige) vragenlijst

Of via: National Institute on Drug Abuse National Institutes of Health (NIDA). E-mail: Elizabeth_Rahdert@nih.gov

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.