Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Pervasive Developmental Disorders Screening Test (PDDST-II-NL)

  • Oorspronkelijke versie: Siegel (2004)
  • Huidige versie: Van Berckelaer-Onnes (2006)
  • Doel: Screening van autisme en aanverwante pervasieve ontwikkelingsstoornissen als PDD-NOS en AS.
  • Gebruik: Autisme
  • Doelgroep: Vanaf 12 maanden – 6 jaar (met uitloop naar 8 jaar)
  • Afname en scoring: Hoe: (Retrospectieve) ouderrapportage vragenlijst.
  • Tijdsduur: 15-30 minuten

Inhoud van de vragenlijst PDDST-II-NL

Materiaal

Vragenlijst, pen en papier.

Schalen

De lijst bestaat naast een lijst met aanvullende items uit drie vragenlijsten die door de ouders ingevuld dienen te worden. Elke vragenlijst is ontwikkeld voor een specifieke klinische setting: Eerstelijnshulpverlening (Fase 1), Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (Fase 2) en Autismecentrum (Fase 3). Bij alle items bestaan twee antwoordmogelijkheden: ‘Ja, meestal wel ‘ en ‘Nee, meestal niet’.

Interpretatie

De lijst is te scoren door elk ‘Ja, meestal wel‘ antwoord een punt toe te kennen. Het antwoord ‘Nee, meestal niet’ krijgt geen punt. Hierna worden alle punten bij elkaar opgeteld en ontstaat er de Totale Ruwe Score. Als de Totale Ruwe Score minder is dan de geïndiceerde ‘Cut’-score, scoort het kind negatief op de test. Als de Totale Ruwe Score gelijk aan of hoger is dan de ‘Cut’-score, scoort het kind positief op de test.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst PDDST-II-NL

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de PDDST-II-NL niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst PDDST-II-NL

  • Siegel, B (2004). The Pervasive Developmental Disorders Screening Test-II (PDDST-II). San Antonio: Pearson.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst PDDST-II-NL

Pearson Clinical: 020 581 5500 | www.pearsonclinical.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.