Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Parental Reflective Functioning Questionnaire (PRFQ)

  • Oorspronkelijke versie: Luyten, P., Mayes, L., Sadler, L., Fonagy, P., Nicholls, S., Crowley, M., Vesper, A., Mobley, A., Stewart, T., Close, N., & Slade, A (2009). The Parental Reflective Functioning Questionnaire1 (PRFQ-1). Unpublished manual, University of Leuven, Leuven, Belgium.
  • Huidige versie: Luyten, P., Mayes, L., Sadler, L., Fonagy, P., Nicholls, S., Crowley, M., Vesper, A., Mobley, A., Stewart, T., Close, N., & Slade, A (2009). The Parental Reflective Functioning Questionnaire1 (PRFQ-1). Unpublished manual, University of Leuven, Leuven, Belgium.
  • Doel: De Parental Reflective Functioning Questionnaire (PRFQ) schat de mate van mentaliseren van de ouders in, aan de hand van totaalscores op de schalen ‘hoog mentaliseren’, ‘laag mentaliseren’ en ‘pseudo-mentaliseren’.
  • Gebruik: Infant Mental Health (IMH)
  • Doelgroep: ouder
  • Afname en scoring: Oudervragenlijst ingevuld door ouder en/of verzorger, via de pen- en papiermethode.
  • Tijdsduur: 20-25 minuten

Inhoud van de vragenlijst PRFQ

De vragenlijst bestaat uit 39 uitspraken en de ouder dient aan te geven in welke mate hij/zij ermee akkoord gaat of niet; helemaal niet akkoord (1) tot helemaal akkoord (7).

Een hoge score op de schaal ‘laag mentaliseren’ betekent dat een ouder hier minder goed toe in staat is. Een hoge score op pseudo-mentaliseren betekent dat de ouder altijd denkt te weten wat er in haar kind omgaat, maar feitelijk inzichten over zichzelf en/of het kind idealiseert.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst PRFQ

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de PRFQ niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst PRFQ

  • Luyten, P., Mayes, L., Sadler, L., Fonagy, P., Nicholls, S., Crowley, M., Vesper, A., Mobley, A., Stewart, T., Close, N., & Slade, A. (in druk). The Parental Reflective Functioning Questionnaire.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst PRFQ

University of Leuven: Niet gepubliceerd

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.