Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Parental Developmental Interview (PDI)

 • Oorspronkelijke versie: Aber, J.L., Belsky, J., Slade, A., & Crnic, K. (1999) Stability and Change in Maternal Representations of Their Relationship with Their Toddlers. Developmental Psychology, 35, 1038-1048.
 • Huidige versie: Slade, A., Aber, J. L., Bresgi, I., Berger, B., & Kaplan, M. (2004). The Parent Development Interview-Revised. Unpublished protocol. The City University of New York.
 • Doel: Het Parent Development Interview (PDI-R) is een 90 minuten durend semigestructureerd interview, bestaat uit 45 vragen die de representaties van de ouder nagaat betreffende zijn/haar kind, zichzelf als ouder, en zijn/haar relatie met het kind. Met behulp van de PDI wordt inzicht verkregen in de percepties van de ouders betreffende hun kind, zichzelf als ouder en de relatie met hun kind.
 • Gebruik: Infant Mental Health (IMH)
 • Doelgroep: Ouders /verzorgers, baby’s en jonge kinderen
 • Afname en scoring: Semi-gestructureerd interview welke bij ouder en/of verzorger wordt afgenomen.
 • Tijdsduur: 90 minuten

Inhoud van de vragenlijst PDI

De PDI is een gestandaardiseerd interview voor ouders voor klinisch gebruik en bestaat uit 45 vragen.

De ouder wordt hierbij geïnterviewd over zijn/ haar ouderschapservaringen en – representaties. Gecodeerd wordt het reflectief functioneren van de ouder.

Aan de hand van de antwoorden van de ouders kan onder meer worden nagegaan in hoeverre de ouders over een goed mentalisatievermogen beschikken.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst PDI

 • Betrouwbaarheid: goed
 • Begripsvaliditeit: goed
 • Criteriumvaliditeit: goed

Geen normgegevens beschikbaar

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst PDI

 • Button, S. (1997). The Parent Development Interview: Reliability and factor structure. Unpublished doctoral dissertation, University of Virginia, Charlottesville.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst PDI

Voor meer informatie: www.pditraininginstitute.com

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.