Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

McLean Screeningslijst (MSI-BPS)

  • Oorspronkelijke versie: Zanarini et al. (2003)
  • Huidige versie: Schuppert et al. (2007)
  • Doel: Screening van borderline symptomen
  • Gebruik: Borderline persoonlijkheidsstoornis
  • Doelgroep: Volwassenen, maar recentelijk aangepast voor Nederlandse adolescenten (Schuppert et al., 2007).
  • Afname en scoring: Hoe: Afname door huisartsen, schoolartsen, aanmeldingscoördinatoren of in een lopende behandeling.
  • Tijdsduur: 15 minuten

Inhoud van de vragenlijst MSI-BPS

Materiaal

Vragenlijst

Schalen

De vragenlijst bestaat uit 10 vragen, die beantwoord kunnen worden met ja of nee over de afgelopen drie maanden. De vragen betreffen DSM IV criteria en zijn in begrijpelijk Nederlands geherformuleerd.

Interpretatie

Bij een positieve uitkomst (drie of meer keer ja) is nader onderzoek geïndiceerd. Psychometrische gegevens voor Nederlandse adolescenten zijn nog niet beschikbaar.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst MSI-BPS

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de MSI-BPS niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst MSI-BPS

  • Chanen, A. M., Jovev, M., Gjaj, D. McDougall, E. , Pan Yuen, H. Rawlings, D. & Jackson, H.J. (2008b). Screening for Borderline Personality Disorder in Outpatient Youth. Journal of Personality Disorders, 22 (4), 353-364.
  • Schuppert, H.M., Nauta, M.H., Giesen-Bloo (2007). Borderline personality disorder severity index-IV, adolescent and parent version. Groningen, Accare, interne publicatie.
  • Zanarini, M.C., Vujanovic, A.A., Parachini, E.A., Boulanger, J.L., Frankenburg, F.R., Hennen J. A (2003). screening measure for BPD: the McLean Screening Instrument for Borderline Personality Disorder (MSI-BPD). Journal of Personality Disorders, 17, 568-573.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst MSI-BPS

Vragen zien, kan via het document met de richtlijn van de Bascule (PDF).

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.