Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Lijst Signalen Verstoorde Gehechtheid (LSVG)

 • Oorspronkelijke versie: Boris & Zeanah (2005)
 • Huidige versie: Stor& Storsbergen (Nederlandse vertaling, 2006)
 • Doel: Indiceren van hechtingsproblematiek
 • Gebruik: baby’s, peuters, kleuters
 • Doelgroep: 1 – 5 jaar
 • Afname en scoring: Korte checklist die wordt ingevuld met de ouder(s) of door een professional die het kind goed kent
 • Tijdsduur: Ca. 10 minuten

Inhoud van de vragenlijst LSVG

Materiaal

Handleiding

Schalen

De LSVG is een korte vragenlijst waarmee bepaald kan worden of bij een kind sprake is van hechtingsproblemen. De lijst geeft geen diagnose, enkel aanwijzingen of de jeugdige verstoord gehechtheidgedrag laat zien. De diagnose moet op basis van breder, multidisciplinair onderzoek gesteld worden.

In een kort gesprek met de ouders wordt voor elk gedrag uit de lijst (acht in totaal) nagegaan welk gedrag het kind laat zien ten opzichte van de ouder. De lijst kan ook worden besproken met vaste begeleiders die het kind minimaal één jaar kennen. Voor elk gedrag wordt een score tussen 1 en 5 toegekend. De acht gedragingen zijn: affectie, zoeken van troost, vertrouwen in de ander; zoekt hulp, samenwerking, explorerend gedrag, controlerend gedrag, reactie bij hereniging/terugkeer, en reactie tegenover vreemden.

Interpretatie

De scores van de acht gedragingen worden bij elkaar opgeteld om een totaalscore te krijgen. Bij een totaalscore onder de 10 zijn er geen aanwijzingen voor een problematische gehechtheidsrelatie. Bij een totaalscore tussen 11 en 15 zijn er geen duidelijke aanwijzingen voor een problematische gehechtheidsrelatie, maar is de relatie mogelijk niet optimaal. Bij een totaalscore van 16 of hoger zijn er aanwijzingen voor een verstoorde gehechtheidsrelatie en is er meer diagnostisch onderzoek nodig.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst LSVG

 • Betrouwbaarheid: goed
 • Begripsvaliditeit: goed
 • Criteriumvaliditeit: goed

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst LSVG

 • Boris, N. W., & Zeanah, C. H. (2005). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with reactive attachment disorder of infancy and early childhood. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry44(11), 1206-1219.
 • Richtlijn Problematische gehechtheid voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Herziene versie, 2020

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst LSVG

Vrij te downloaden via www.richtlijnenjeugdhulp.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.