Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Lichaamsattitudevragenlijst (LAV)

 • Oorspronkelijke versie: Probst, Van Coppenolle & Vandereycken (1992)
 • Huidige versie: Probst, Van Coppenolle & Vandereycken (1998)
 • Doel: Meting van de subjectieve beleving en de houding van de respondent ten opzichte van het eigen lichaam
 • Gebruik: eetstoornissen en voedingsstoornissen
 • Doelgroep: vrouwen vanaf 12 jaar
 • Afname en scoring: zelfrapportage vragenlijst
 • Tijdsduur: niet gespecificeerd

Inhoud van de vragenlijst LAV

Materiaal

Niet gespecificeerd.

Schalen

De vragenlijst bestaat uit twintig items en heeft vier subschalen: negatieve waardering lichaamsomvang, gebrek aan vertrouwdheid met het eigen lichaam, algemene ontevredenheid met het lichaam (waarbij het gaat om vergelijking van het eigen lichaam met anderen, de restfactor.

Interpretatie

De items worden gescoord op een zespuntsschaal. De maximale score is 100 en hoe hoger de score, hoe verstoorder de lichaamsbeleving. Het afkappunt waar de grens ligt tussen patiënten met eetstoornis en vrouwen zonder eetstoornis is 36.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst LAV

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de LAV niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst LAV

 • Probst, M., van Coppenolle, H., & Vandereycken, W. (1992). De Lichaams-AttitudeVragenlijst (LAV) bij patiënten met eetstoornissen: onderzoeksresultaten. Bewegen & Hulpverlening, 4, 286-299.
 • Probst, M., van Coppenolle, H., & Vandereycken, W. (1997). Further experience with the Body Attitude Test. Eating & Weight Disorders, 2, 100-104.
 • Probst, M., van Coppenolle, H., & Vandereycken, W. (1998). De
  lichaamsattitudevragenlijst: validering en normering. In J. Simons (Red.), Actuele Themata uit de psychomotorische therapie (pp.79- 90), Leuven: Acco.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst LAV

Onbekend