Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Lausanne Picnic Game (LPG)

 • Oorspronkelijke versie: Frascarolo & Favez (2005)
 • Huidige versie: van Kuijk & van Bakel (Nederlandse versie, 2019)
 • Doel: Diagnostiek van onderlinge relaties in een gezin
 • Gebruik: baby’s, peuters, kleuters
 • Doelgroep: 0 – 12 jaar
 • Afname en scoring: Rollenspel met ouders en kind(eren)
 • Tijdsduur: 15 – 30 minuten

Inhoud van de vragenlijst LPG

Materiaal

Handleiding verkrijgbaar via de opleidingscursus

Schalen

In dit spel wordt een gezin uitgenodigd om ongeveer 15 minuten te spelen dat alle gezinsleden samen picknicken. Het aantal kinderen en hun leeftijden maakt niet uit; die kunnen variëren van enkele weken tot aan de puberteit. Het spel wordt op video opgenomen en dit geldt ook voor de instructie.

De interacties die worden gescoord zijn:

 • Het structureren van de taak en overgangen in het verhaal: gebeurt het voorbereiden, eten, spelen en opruimen met overgangen en creatieve elementen?
 • Co-ouderschap: werken de ouders samen of langs elkaar heen, steunen ze elkaar of is er in het ouderschap competitie of conflict? Of wordt de organisatie aan het kind overgelaten?
 • Interactie tussen de ouders: dit aspect gaat over de relatie van de ouders als partners los van het ouderschap Bijvoorbeeld: praten ze met of zonder conflicten met elkaar, kijken ze elkaar aan?
 • Grenzen stellen door ouders: het gaat niet om welke grenzen ouders stellen, maar om de manier waarop ze dit doen. Gebeurt dit bijvoorbeeld inconsistent of coherent, laisser-faire of dwang, of beide? Doet men tegen het ene kind anders dan tegen het andere?
 • Warmte en liefdevolle sfeer in het gezin: worden positieve affecten gedeeld? En is dit tussen alle leden van het gezin of wordt iemand anders bejegend of buitengesloten?

Interpretatie

De handleiding voor de codering van het picknickspel beschrijft hoe de interacties op de vijf interacties kunnen worden gescoord. Ook is hierin opgenomen welk materiaal er nodig is, hoe de instructie gegeven wordt en hoe het spel met de ouders kan worden besproken. Op basis daarvan bepaalt de begeleider samen met de ouders een doelstelling voor de behandeling.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst LPG

 • Betrouwbaarheid: niet bekend
 • Begripsvaliditeit: niet bekend
 • Criteriumvaliditeit: niet bekend

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst LPG

 • Favez, N., Frascarolo, F., & Grimard, N. (2016). The PicNic game: presentation of a situation of observation to assess family interactions. Infant mental health journal37(3), 235-246.
 • Frascarolo-Moutinot, F., & Favez, N. (2005). A new means for assessing family functioning: The picnic game. Devenir17(2), 141-151.
 • van Kuijk, Monique. (2019). Betrekken vader vermindert spanning in het gezin. Dit artikel is verschenen in Vakblad Vroeg (december) nr. 4-2019

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst LPG

Opleidingen voor de Lausanne Picnic Game worden gegeven door Ouder-Baby-Centrum
info@ouderbabycentrum.nl | www.ouderbabycentrum.com

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.