Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Kent Infant Development Scale (KIDS-NL)

 • Oorspronkelijke versie: Katoff, Reuter & Dunn (1980)
 • Huidige versie: Schneider, Loots & Reuter (1990)
 • Doel: In beeld brengen van de ontwikkeling op verschillende terreinen.
 • Gebruik: Lichtverstandelijke Beperkten (LVB)
 • Doelgroep: Kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 15 maanden. En bij kinderen met beperkingen een chronologische leeftijd tot ongeveer 8 jaar.
 • Afname en scoring: Hoe: Afname door de ouder/verzorger via de pen-enpapiermethode. Interpretatie door psycholoog/pedagoog.
 • Tijdsduur: 1 a 1,5 uur

Inhoud van de vragenlijst KIDS-NL

Materiaal

Handleiding, vragenboekjes, antwoordformulieren, scoreformulieren en sleutels. De vragenlijst bestaat uit 252 items.

Schalen

De KID-N geeft een totaalscore die kan worden uitgesplitst in scores op een vijftal subschalen: Motoriek (78 items), Cognitie (52 items), Sociaal gedrag (51 items), Zelfredzaamheid (39 items) en Taal (38 items). Voor jongens en meisjes is een aparte formulering.

Interpretatie

Scoring vindt plaats m.b.v. sleutels. M.b.v. normtabellen worden de ruwe scores omgezet in normscores en kan de ontwikkelingsleeftijd van het kind worden afgeleid. De subschaalscores kunnen worden ingetekend op een profielblad. Een verschil in ontwikkelingsleeftijd tussen twee subschalen van meer dan twee maanden kan serieus genomen worden.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst KIDS-NL

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de KIDS-NL beoordeeld. COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten aan de hand van zeven criteria:

 1. Uitgangspunten van de testconstructie
 2. Kwaliteit van het testmateriaal
 3. Kwaliteit van de handleiding
 4. Normen
 5. Betrouwbaarheid
 6. Begripsvaliditeit
 7. Criteriumvaliditeit

>> Lees meer op de website van COTAN
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Je kunt ook een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst KIDS-NL

 • Schneider, M.J., Loots, G.M.P. & Reuter, J. (1990)Kent Infant Development Scale. Nederlandse bewerking. Handleiding. Lisse: Swets en Zeitlinger.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst KIDS-NL

Pearson Clinical: 020 581 5500 | www.pearsonclinical.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.