Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Juvenile Sex Offender Assessment Protocol (J-SOAP-NL)

  • Oorspronkelijke versie: Prentky & Righthand (2003)
  • Huidige versie: Bullens et al. (2005)
  • Doel: Risico op seksueel delictgedrag inschatten
  • Gebruik: Forensische jeugdpsychiatrie
  • Doelgroep: 12-18 jaar
  • Afname en scoring: Hoe: Gestructureerd klinisch risicotaxatie-instrument voor jeugdige zedendelinquenten. Afname door getrainde professional, gebaseerd op meerdere bronnen van informatie zoals zelfrapportage en rapportages.
  • Tijdsduur: Ongeveer 45 minuten

Inhoud van de vragenlijst J-SOAP-NL

Materiaal

Vragenlijst, scoringsformulier en optelformulier.

Schalen

De vragenlijst bestaat uit 28 items, verdeeld over vier schalen. De eerste twee schalen meten statische factoren en bevatten items die te maken hebben met seksuele drift/preoccupatie en impulsiviteit/antisociaal gedrag. De andere twee schalen meten dynamische factoren en zijn gerelateerd aan interventies en aanpassing aan de samenleving.

Interpretatie

De scores worden ingevuld aan de hand van een driepuntsschaal (0 is duidelijke afwezigheid en 2 is duidelijke aanwezigheid van de risicofactor). Scores worden verkregen door optelling van de items van de vier schalen en optelling van alle scores voor een totale J-SOAP score. Het risico wordt berekend door de score per schaal te delen met de maximale score, leidend tot een percentage.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst J-SOAP-NL

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de J-SOAP-NL niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst J-SOAP-NL

  • Prentky & Righthand (2003). Juvenile Sex Offender Assessment Protocol-II (J-SOAP-II) Manual.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst J-SOAP-NL

Verkrijgbaar bij: www.csom.org/pubs/JSOAP.pdf
De J-SOAP D (Dutch) is bij Forum Educatief te verkrijgen na training.
Zie: www.forumeducatief.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.