Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Holland Sleep Disorders Questionnaire (HSDQ)

 • Oorspronkelijke versie: Kerkhof (2012)
 • Huidige versie: Kerkhof (2021)
 • Doel: diagnostiek van slaapstoornissen
 • Gebruik: slaapproblemen
 • Doelgroep: (jong)volwassenen
 • Afname en scoring: zelfrapportagevragenlijst
 • Tijdsduur: 5 – 10 minuten

Inhoud van de vragenlijst HSDQ

Materiaal

Handleiding, vragenlijst

Schalen

De HSDQ is een zelfrapportagevragenlijst met 32 vragen, die een totaalscore en scores op de zes meest voorkomende categorieën van slaapstoornissen oplevert. Er zijn afkappunten bepaald waarmee kan worden vastgesteld of er sprake is van een slaapstoornis. De zes categorieën van slaapstoornissen die met de HSDQ onderscheiden worden zijn:

 • Insomnie
 • Parasomnie
 • Circadiane ritmestoornissen (CRSD)
 • Hypersomnolentie
 • Bewegingsdrang of ongewilde beweging in de benen (RLS-LMS)
 • Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen (SBD)

Interpretatie

De 32 vragen worden beantwoord op een vijfpuntsschaal (1: helemaal niet, 2: meestal niet, 3: soms, 4: meestal, 5: altijd). Met behulp van afkappunten kan voor de totale score alsmede voor de zes onderliggende schalen bepaald worden of er sprake is van een slaapstoornis.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst HSDQ

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de HSDQ niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst HSDQ

 • Kerkhof, G. A., Geuke, M. E., Brouwer, A., Rijsman, R. M., Schimsheimer, R. J., & Van Kasteel, V. (2013). Holland Sleep Disorders Questionnaire: a new sleep disorders questionnaire based on the International Classification of Sleep Disorders‐2. Journal of sleep research22(1), 104-107.
 • Khazaie, H., Jalali, A., Mohammadi, R., Chehri, A., & Khazaie, A. (2022). Assessment of the Psychometric Properties of the Holland Sleep Disorders Questionnaire in the Iranian Population. Sleep Disorders2022.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst HSDQ

Hogrefe Uitgevers B.V., Amsterdam
administratie@hogrefe.nl | www.hogrefe.com

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.