Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Gedragsvragenlijst voor Kleuters (GvK)

 • Oorspronkelijke versie: Smidts en Oosterlaan (2007)
 • Huidige versie: Smidts en Oosterlaan (2007)
 • Doel: Diagnostiek van ADHD en ODD/CD
 • Gebruik: ADHD
 • Doelgroep: 3-6 jaar
 • Afname en scoring: Hoe: In te vullen door ouders/voogd en leerkracht/leidster. Afnemer dient diagnostisch geschoold te zijn.
 • Tijdsduur: ongeveer 15 minuten

Inhoud van de vragenlijst GvK

Materiaal

Handleiding en vragenlijst.

Schalen

De leerkrachtenversie bestaat uit 58 items en de ouderversie van uit 61 items waarvan ongeveer de helft is onder te verdelen in de volgende subschalen: aandacht, impulsiviteit, hyperactiviteit, ODD/CD.

Interpretatie

De vragenlijst brengt in kaart in hoeverre symptomen van externaliserende gedragsproblemen aanwezig zijn bij een kind. De ouder of leerkracht geeft bij elk item aan in hoeverre de betreffende gedragsbeschrijving van toepassing is op het kind. Dit gebeurt op een vierpuntsschaal. De schalen vormen bij elkaar opgeteld en samen met de losse items de ‘Totaalschaal externaliserend gedrag’. Wanneer uit de scores blijkt dat een kind aan de criteria voor een stoornis voldoet, dan is dit aanleiding tot nader onderzoek door een GZ-psycholoog of psychiater.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst GvK

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de GvK beoordeeld. COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten aan de hand van zeven criteria:

 1. Uitgangspunten van de testconstructie
 2. Kwaliteit van het testmateriaal
 3. Kwaliteit van de handleiding
 4. Normen
 5. Betrouwbaarheid
 6. Begripsvaliditeit
 7. Criteriumvaliditeit

>> Lees meer op de website van COTAN
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Je kunt ook een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst GvK

 • Smidts, D.P. &Oosterlaan, J. (2007). GvK, Gedragsvragenlijst voor Kleuters: Handleiding. Amsterdam: Harcourt Test Publishers.

Voor een uitgebreide beschrijving van de GvK door het NJi klik hier.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst GvK

Pearson Clinical: 020 581 5500 | www.pearsonclinical.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.