Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Functional Emotional Assessment Scale (FEAS)

  • Oorspronkelijke versie: Greenspan, S.I., & DeGangi G. (2001). Research on the FEAS: Test development, reliability, and validity studies. In: S.I. Greenspan, G. DeGangi, & Wieder S. (Eds.), The functional emotional assessment scale (FEAS) for infancy and early childhood. Clinical and research applications (pp. 167-247). Bethesda, MD: ICDL.
  • Huidige versie: Greenspan, S.I., & DeGangi G. (2003). Research on the FEAS: Test development, reliability, and validity studies. In: S.I. Greenspan, G. DeGangi, & Wieder S. (Eds.), The functional emotional assessment scale (FEAS) for infancy and early childhood. Clinical and research applications (2nd ed.) (pp. 167-247). Bethesda, MD: ICDL.
  • Doel: Bij de Functional Emotional Assessment Scale (FEAS) wordt gekeken naar sociale, emotionele, cognitieve en communicatieve capaciteiten van het jonge kind in interactie met zijn/haar primaire zorgfiguur.
  • Gebruik: Infant Mental Health (IMH)
  • Doelgroep: 3 tot 48 maanden
  • Afname en scoring: Scoren van spelobservatie tussen kind en zorgfiguur, al dan niet op video opgenomen.

Inhoud van de vragenlijst FEAS

Aan de hand van –al dan niet op video opgenomen– spelobservaties van het jonge kind met de zorgfiguur, eventueel aangevuld met een moment waarop de clinicus met het kind speelt, wordt de interactie van het kind met de omgeving gescoord.

De spelobservatie richt zich op: aandacht, intimiteit, communicatie, expressie en cognitie.
Er zijn zes fasen die worden kunnen worden doorlopen en gericht worden opgebouwd.

Er is vereist dat de observator getraind is in het scoren van video opnames.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst FEAS

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de FEAS niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst FEAS

  • Greenspan, S.I. (1992). Infancy and early childhood: The practice of clinical assessment and intervention with emotional and developmental challenges. Madison, CT: International Universities Press.
  • DeGangi, G. (2000). Pediatric Disorders of Regulation in Affect and Behavior. A Therapist’s Guide to Assessment and Treatment. San Diego, CA: Academic Press.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst FEAS

Voor meer informatie zie: www.icdl.com; www.stanleygreenspan.com

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.