Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Functional Disability Inventory (FDI)

  • Oorspronkelijke versie: Walker & Greene (1991)
  • Huidige versie: Walker & Greene (1991)
  • Doel: Meten van pijngerelateerde functionele beperkingen op schools vlak, in de thuisomgeving, in vrije tijd en in sociale interacties.
  • Gebruik: Somatisch-symptoomstoornis (ALK, SOLK)
  • Doelgroep: 8-17 jaar (schoolgaande kinderen en adolescenten)
  • Afname en scoring: Hoe: zelfrapportagelijst; kind- en ouderversie.
  • Tijdsduur: 15 items (ca 5-7 minuten)

Inhoud van de vragenlijst FDI

Materiaal

Invulformulier

Interpretatie

Items worden gescoord op een 5-puntschaal, waarbij hogere scores duiden op een hogere waargenomen functionele beperking.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst FDI

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de FDI niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst FDI

  • Walker, L. S., & Greene, J. W. (1991). The functional disability inventory: measuring a neglected dimension of child health status. Journal of Pediatric Psychology, 16, 39–58.
  • Walker, L. S., & Greene, J. W. (1991). Dutch (Belgium) translation of the Functional Disability Inventory. Retrieved from http://pediatrics.mc.vanderbilt.edu/interior.php?mid=5679.
  • Claar, R. L., & Walker, L. S. (2006). Functional assessment of pediatric pain patients: Psychometric properties of the Functional Disability Inventory. Pain, 121, 77–84.

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.