Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Emotional Availability Scales (EAS)

  • Oorspronkelijke versie: Biringen, Robinson & Emde (1998)
  • Huidige versie: Vliegen (2005)
  • Doel: Diagnostiek van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie
  • Gebruik: Eetproblemen bij jonge kinderen (voedingsstoornis)
  • Doelgroep: 0-5 jaar
  • Afname en scoring: Observatie, video-opnamen, samen bespreken
  • Tijdsduur: minimaal 30 minuten

Training is vereist – zie uitgever

Inhoud van de vragenlijst EAS

Materiaal

Observatieschema

Schalen

De EAS is verdeeld in de ouderschalen en de kindschalen. De ouderschalen zijn
‘ouderlijke sensitiviteit’, ‘ouderlijk structureren’, ‘ouderlijke niet-intrusiviteit’ & ‘ouderlijke niet-vijandigheid’. De kindschalen zijn ‘Responsiviteit van het kind op de ouder’ & ‘het vermogen de ouder te engageren’.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst EAS

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de EAS niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst EAS

  • Vliegen, N. (2005). Observatieschalen voor emotionele beschikbaarheid. Een instrument voor onderzoeks-en klinische praktijk. Tijdschrift voor psychotherapie 2005; 31 3-16.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst EAS

Uitgever: Rino Amsterdam | Training

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.