Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Eating Disorder Inventory-3 (EDI-3)

 • Oorspronkelijke versie: Garner (1991)
 • Huidige versie: Van Strien (2014)
 • Doel: Meten van psychologische en gedragskenmerken die samenhangen met anorexia nervosa en/of boulimia nervosa.
 • Gebruik: Voedings- en eetstoornissen
 • Doelgroep: Jongeren en volwassenen van 13 tot 39 jaar
 • Afname en scoring: Hoe: Zelfrapportage vragenlijst, die zowel individueel als groepsgewijs kan worden afgenomen en ook in verkorte vorm is af te nemen. Afname vindt plaats door een diagnostisch getrainde professional.
 • Tijdsduur: ongeveer 20 minuten, al naar gelang de korte of lange versie wordt afgenomen. Invullen van de diagnoselijst kost 5-10 minuten.

Inhoud van de vragenlijst EDI-3

Materiaal

Handleiding, vragenboekje, zelfscorend antwoordformulier, profielformulier en diagnoselijst.

Schalen

De EDI-3 bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een complete diagnoselijst, gebaseerd op de DSM-5. Hiermee kan eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre de cliënt aan de kenmerken van een eetstoornis voldoet.
Het tweede deel brengt de psychologische achtergrond van een cliënt in kaart. Vanuit het idee dat een eetstoornis vaak niet alleen verholpen kan worden door het eetgedrag aan te pakken, kan met behulp van deze lijst een uniek profiel van psychologische kenmerken worden verkregen. Dit profiel biedt concrete handvatten voor begeleiding en behandeling. De EDI-3 bestaat uit 12 schalen, die worden onderverdeeld in 5 samengestelde schalen: Eetstoornisrisico, Ineffectiviteit, Interpersoonlijke problemen, Affectieve problemen en Overcontrole.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst EDI-3

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de EDI-3 beoordeeld. COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten aan de hand van zeven criteria:

 1. Uitgangspunten van de testconstructie
 2. Kwaliteit van het testmateriaal
 3. Kwaliteit van de handleiding
 4. Normen
 5. Betrouwbaarheid
 6. Begripsvaliditeit
 7. Criteriumvaliditeit

Lees meer op de website van COTAN
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Je kunt ook een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst EDI-3

 • Strien, T. van. (2011). EDI-II Inventarisatie van eetstoornissymptomen, handleiding. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.
 • Strien, T. van. (2002). Handleiding EDI-II-NL, Eating Disorder Inventory-II, Nederlandse versie. Lisse: Swets Test Publishers.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst EDI-3

Verkrijgbaar bij: Hogrefe Uitgevers www.hogrefe.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.