Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Eating Disorder Examination (EDE)

  • Oorspronkelijke versie: Fairburn & Cooper (1993)
  • Huidige versie: Jansen (2000)
  • Doel: Diagnostiek van eetstoornissen en de ernst van de specifieke eetpathologie bepalen.
  • Gebruik: Voedings- en eetstoornissen
  • Doelgroep: Adolescenten vanaf 14 jaar
  • Afname en scoring: Hoe: Semi-gestructureerd interview, dat wordt afgenomen door een psycholoog.
  • Tijdsduur: 45-75 minuten. Afnametijd is gemiddeld langer bij jonge adolescenten.

Inhoud van de vragenlijst EDE

Materiaal

Scoreformulier, Formulier diagnostiek, EDE inleiding en EDE interview.

Schalen

35 items waarvan 23 items de vier subschalen vormen. Deze zijn: lijnen, piekeren over eten, piekeren over lichaamsvormen en piekeren over gewicht. Vier andere items geven informatie over gewicht, lengte en eetpatroon. 13 items overlappen deels met de items uit de subschalen en geven een beeld van de frequentie van de verschillende vormen van overeten en gewichtscontrolemaatregelen.

Interpretatie

Met de vragenlijst worden twee belangrijke gedragsaspecten nagegaan (overeten en het gebruik van extreme gewichtscontrolemaatregelen) en hun frequentie wordt gescoord. Drie vormen van overeten worden gemeten: objectieve eetbuien, subjectieve eetbuien en episoden van objectief overeten. Hiervan wordt de absolute frequentie vastgesteld als het aantal dagen waarop de episoden plaatsvinden. Van de gewichtscontrolemaatregelen (braken, misbruik van laxantia, misbruik van diuretica en intensief sporten) worden de aanwezigheid en frequentie vastgesteld.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst EDE

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de EDE niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst EDE

  • Fairburn, C.G. & Cooper, Z. (1993). The Eating Disorder Examination (12th Edition). In: Fairburn, C.G. & Wilson, G.T. (eds.) Binge eating. Nature, Assessment, and Treatment, page 317-360. New York: Guilford Press.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst EDE

De vragenlijst is te downloaden op www.eetonderzoek.nl.

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.