Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Early Screening of Autistic Traits (ESAT)

 • Oorspronkelijke versie: Buitelaar et al. (2009)
 • Huidige versie: Buitelaar et al. (2009)
 • Doel: Screening van ASS op jonge leeftijd. De uitgave draagt bij aan het verkorten van de vaak lange periode tussen het opmerken van de eerste sociaal-emotionele beperkingen en het moment waarop de diagnose ASS  gesteld wordt. Het vroeg stellen van de diagnose is van groot belang.
 • Gebruik: Autisme
 • Doelgroep: Kinderen van 0-3 jaar
 • Afname en scoring: Hoe: Individuele afname. De test bestaat uit 14 vragen die aan de ouders/verzorgers gesteld worden door een professional. Op basis van dit gesprek en observatie vindt scoring plaats.
 • Tijdsduur: 30 minuten

Inhoud van de vragenlijst ESAT

Materiaal

Praktische handleiding voor signalering, screening en diagnostiek, theoretische handleiding, scoreformulieren, complete set, poster Alarmsignalen.

Schalen

De ESAT bestaat uit 14 items over concreet waarneembaar gedrag betreffende drie ontwikkelingsdomeinen: sociale interactie, beperkingen op het gebied van de communicatie en stereotiepe gedragspatronen.

Interpretatie

De vragen worden met ‘ja’ of met ‘nee’ beantwoord. Bij twijfel wordt een ‘nee’ gescoord. Voor de interpretatie worden cut off-scores gehanteerd. Deze geven aan of de door een kind behaalde score aanleiding geeft tot verdere screening (cut off-score Alarmsginalen) of tot doorverwijzing (cut off-score ESAT).

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst ESAT

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de ESAT beoordeeld. COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten aan de hand van zeven criteria:

 1. Uitgangspunten van de testconstructie
 2. Kwaliteit van het testmateriaal
 3. Kwaliteit van de handleiding
 4. Normen
 5. Betrouwbaarheid
 6. Begripsvaliditeit
 7. Criteriumvaliditeit

>> Lees meer op de website van COTAN
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Je kunt ook een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst ESAT

 • Buitelaar, J., Daalen, E. van, Dietz, C. Engeland, H. van, Gaag, R. J. van der, Steijn, D. & Swinkels, S.(2009). ESAT-Screening van ASS op jonge leeftijd. Theoretische handleiding. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst ESAT

De ESAT kan ook geautomatiseerd worden afgenomen en gescoord met behulp van Testweb. Verkrijgbaar bij: www.testweb.bsl.nl

Ook verkrijgbaar bij: Bohn Stafleu van Loghum, tel. 030-6383736
http://www.bsl.nl/klantenservice

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.