Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Dimensionale assessment van persoonlijkheids-pathologie bij adolescenten (DAPP-SF-A)

  • Oorspronkelijke versie: Livesley & Jackson (2009)
  • Huidige versie: Tromp & Koot (2017)
  • Doel: De DAPP-SF-A geeft een uitgebreide en klinisch relevante beschrijving van dimensies van persoonlijkheidspathologie bij jongeren en jongvolwassenen.
  • Gebruik: Persoonlijkheidsstoornissen
  • Doelgroep: 12-22 jaar
  • Afname en scoring: Hoe: Individuele afname door een diagnostisch geschoolde professional.
  • Tijdsduur: de lijst bestaat uit 144 items en afname duurt ongeveer 25 minuten

Inhoud van de vragenlijst DAPP-SF-A

Materiaal

Vragenlijst en handleiding.

Schalen

De DAPP-SF-A bevat achttien subschalen (bv. Cognitieve vervorming, Identiteitsproblemen, Onveilige hechting) en vier hogere orde dimensies (Emotionele Disregulatie, Dissociaal gedrag, Emotionele Geremdheid en Compulsiviteit). Deze correleren goed met 4 van de 5 schalen die bij de normale persoonlijkheid worden onderscheiden in de Big Five inventory.

Interpretatie

Ruwe scores worden per dimensie en voor de Validiteitsschaal bij elkaar opgeteld. Met behulp van de handleiding kunnen ruwe scores worden omgezet in percentielscores.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst DAPP-SF-A

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de DAPP-SF-A niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst DAPP-SF-A

  • Tromp, N.B., & Koot, H.M. (2008). Dimensions of personality pathology in adolescents: Psychometric properties of the DAPP-BQA. Journal of Personality Disorders, 22(6), 623– 638.
  • Tromp, N.B., & Koot, H.M. (2009). Dimensions of personality Pathology in Adolescents: Relations to DSM-IV personality disorder symptoms. Journal of Personality Disorders, 23(5), 514-527.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst DAPP-SF-A

De DAPP-SF-A is verkrijgbaar bij Hogrefe Uitgevers www.hogrefe.nl en per e-mail: info@hogrefe.nl.

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.