Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Diagnostics Infant and Preschool Assessment (DIPA)

 • Oorspronkelijke versie: Scheeringa & Haslett (2010)
 • Huidige versie: Lindauer (Nederlandse versie, 2020)
 • Doel: Diagnostiek van PTSS, depressieve stoornis, gedragsstoornissen, angststoornissen, hechtingsstoornis en slaapstoornissen bij zeer jonge kinderen
 • Gebruik: baby’s, peuters en kleuters
 • Doelgroep: 2 – 7 jaar
 • Afname en scoring: Semigestructureerd interview dat wordt afgenomen bij ouders of verzorgers
 • Tijdsduur: 45 – 120 minuten

Inhoud van de vragenlijst DIPA

Materiaal

Handleiding, ouderinterview

Schalen

De Nederlandse vertaling van de DIPA is een semi-gestructureerd interview voor het diagnosticeren van posttraumatische stresstoornis (PTSS), depressieve stoornis, gedragsstoornissen (ADHD, oppositioneel opstandige gedragsstoornis en gedragsstoornis), angststoornissen (separatieangststoornis, specifieke fobie, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis en obsessieve-compulsieve stoornis), hechtingsstoornis en slaapstoornissen bij zeer jonge kinderen in de leeftijd van 2-7 jaar.

Interpretatie

De DIPA is gebaseerd op de DSM-5 en bevat voor iedere stoornis vragen om een DSM-5 diagnose te stellen.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst DIPA

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de DIPA beoordeeld. COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten aan de hand van zeven criteria:

 1. Uitgangspunten van de testconstructie
 2. Kwaliteit van het testmateriaal
 3. Kwaliteit van de handleiding
 4. Normen
 5. Betrouwbaarheid
 6. Begripsvaliditeit
 7. Criteriumvaliditeit

Lees meer op de website van COTAN
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Je kunt ook een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst DIPA

 • Gigengack, M. R., Hein, I. M., van Meijel, E. P. M., Lindeboom, R., van Goudoever, J. B., & Lindauer, R. J. L. (2020). Accuracy of the Diagnostic Infant and Preschool Assessment (DIPA) in a Dutch sample. Comprehensive psychiatry100, 152177. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2020.152177
 • Scheeringa MS, Haslett, N (2010). The reliability and criterion validity of the Diagnostic Infant and Preschool Assessment: A new diagnostic instrument for young children. Child Psychiatry & Human Development, 41, 3, 299-312.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst DIPA

Bohn Stafleu van Loghum, Houten
030 638 3838info@bsl.nl | www.bsl.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.