Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Conners’ Rating Scale-Revised (Conners’ Beoordelingsschaal) (CRS-R)

 • Oorspronkelijke versie: Conners (1969)
 • Huidige versie: Blöte & Curfs (1997)
 • Doel: Screening van hyperactiviteit en probleemgedrag
 • Gebruik: ADHD en comorbide problemen
 • Doelgroep: 5-18 jaar
 • Afname en scoring: : Er zijn verschillende versies die ingevuld kunnen worden door ouders, leerkrachten of adolescenten.
 • Tijdsduur: 15-20 minuten, korte versie 5-10 minuten

Inhoud van de vragenlijst CRS-R

Materiaal

Handleiding, vragenlijsten voor ouders, leerkrachten, adolescenten en scoringsprofielen.

Schalen

Van de ouder- en leerkrachtversie is een korte en een lange variant beschikbaar.
De volledige lijsten bestaan uit de volgende 13 schalen:

 • verzet
 • cognitieve problemen
 • hyperactiviteit
 • angstig-verlegen
 • perfectionisme
 • sociale problemen
 • psychosomatiek
 • onrust/impulsiviteit
 • emotionele labiliteit
 • ADHD-index
 • DSM-IV

De ouderschaal bestaat daarnaast uit de schaal: psychosomatisch. De ouderversie bestaat uit 80 items, de leerkrachtversie uit 59 items. De verkorte versies bevatten resp. 27 en 28 items en beslaan de 4 schalen: verzet, cognitieve problemen, hyperactiviteit, ADHD index. Ook is er een adolescentenversie voor jongeren tussen 12-17 jaar, bestaande uit 87 items. Ook hiervan is een verkorte versie van 27 items.

Interpretatie

De items worden gescoord op een vierpuntsschaal van ‘helemaal niet’ tot
‘heel vaak’. Het betreft een numerieke scoring. De totaalscore varieert van 39 tot 156.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst CRS-R

 • Betrouwbaarheid: onvoldoende
 • Begripsvaliditeit: onvoldoende
 • Criteriumvaliditeit: onvoldoende

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst CRS-R

 • Conners, C.K. (1969). A teacher rating scale for use in drug studies with children. American Journal of Psychiatry, 126, 884-888.
 • Blöte, A.W. & Curfs, L.M.G. (1986). Het gebruik van de Conners Teacher Rating Scale in Nederland. Ned. T. v.d. Psychologie, 41, 226-236.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst CRS-R

De Conners’ Rating Scale is verkrijgbaar bij de Amerikaanse uitgever Multihealth Systems.

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.