Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Children’s Automatic Thoughts Scale – Negative / Positive (CATS-N/P)

 • Oorspronkelijke versie: Schniering & Rapee (2002)
 • Huidige versie: Hogendoorn, Wolters, Vervoort, Prins, Boer, Kooij, & De Haan (2008)
 • Doel: Meten van negatieve en positieve gedachten van het kind over zichzelf.
 • Gebruik: Angst
 • Doelgroep: Kinderen tussen de 8 en 17 jaar
 • Afname en scoring: De vragenlijst bestaat uit 50 vragen en wordt door het kind ingevuld.
 • Tijdsduur: ongeveer 15 minuten

Inhoud van de vragenlijst CATS-N/P

Materiaal

Vragenlijst en scoreformulier.

Schalen

De antwoorden worden gescoord op een schaal van 0=nooit tot 4 =altijd. Er zijn 5 subschalen: fysieke bedreiging, sociale bedreiging, persoonlijk falen, vijandigheid en positief.

Interpretatie

Totaalscore en score per subschaal kan worden berekend.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst CATS-N/P

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de CATS-N/P niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst CATS-N/P

 • Schniering, C. A., & Rapee, R. M. (2002). Development and validation of a measure of children’s automatic thoughts: The Children’s
 • Automatic Thoughts Scale. Behaviour Research & Therapy, 40, 1091-1109.
 • Hogendoorn, S.M., Wolters, L.H., Vervoort, L., Prins, P., Boer, F., Kooij, E., & De Haan, E. (2008). Measuring Negative and Positive Thoughts in Children: An Adaptation of the Children’s Automatic Thoughts Scale (CATS). Cognitive Therapy Research, 34, 467-478.
 • Micco, J. A., & Ehrenreich, J. T. (2009). Validity and specificity of the children’s automatic thoughts scale in clinically anxious and nonclinical children. Cognitive Therapy and Research, 33, 532-536.
 • Schniering, C.A., & Lyneham, H. (2006). The Children’s Automatic Thoughts Scale in a Clinical Sample: Reliability, validity and sensitivity to treatment changes. Behaviour Research and Therapy, 45, 1931-1940.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst CATS-N/P

Het instrument is momenteel nog niet vrij beschikbaar.

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.