Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Childhood Anxiety Sensitivity Index (CASI-NL)

  • Oorspronkelijke versie: Silverman, Fleissig, Rabian & Peterson (1991)
  • Huidige versie: Van Widenfeldt, Siebelink, Goedhart & Treffers (2002)
  • Doel: Screening van angst
  • Gebruik: Angst
  • Doelgroep: 8-18 jaar
  • Afname en scoring: Hoe: Afname door diagnostisch geschoolde professional.
  • Tijdsduur: Ongeveer 10 minuten

Inhoud van de vragenlijst CASI-NL

Materiaal

Vragenlijst

Schalen

De Childhood Anxiety Sensitivity Index is een vragenlijst met 18 items die zich richt op de geneigdheid om met vrees te reageren op de lichamelijke, mentale en publiekelijk waarneembare symptomen van angst en die dan als bedreigend of catastrofaal te interpreteren. Items worden gescoord op een driepuntsschaal.

Interpretatie

De vragenlijst is niet classificerend, maar leidt tot een lage of hoge score.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst CASI-NL

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de CASI-NL niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst CASI-NL

  • Silverman, WK., Fleissig, W, Rabian, B., & Peterson, RA (1991). Childhood Anxiety Sensitivity Index. Journal of Clinical Child Psychology, 20, 162-168.
  • Widenfelt BM van, Siebelink BM, Goedhart AW, & Treffers Ph. DA. (2002). The Dutch Childhood Anxiety Sensitivity Index: Psychometric properties and factor structure. Journal of Clinical Child Psychology, 31, 90-100

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst CASI-NL

Op te vragen bij de heer Siebelink via: b.m.siebelink@curium.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.