Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Child Abuse Potential Inventory (CAPI)

  • Oorspronkelijke versie: Milner (1986)
  • Huidige versie: Grietens et al. (1999)
  • Doel: Het voorspellen van de kans op fysieke kindermishandeling binnen gezinnen.
  • Gebruik: Trauma en kindermishandeling
  • Doelgroep: Bij kinderen van 0-18 jaar waarbij al opvoedingsproblemen zijn vastgesteld.
  • Afname en scoring: Ouders vullen de vragenlijst in. Scoring en interpretatie dient te geschieden door een diagnostisch getrainde professional.
  • Tijdsduur: 10-20 minuten

Inhoud van de vragenlijst CAPI

Materiaal

Een Amerikaanse handleiding en een Nederlandse vragenlijst. Er is ook een verkorte versie van de CAPI ontwikkeld: de CAP, die bestaat uit 70 items.

Schalen

De CAPI bestaat uit 10 schalen en 160 items. Hiervan behoren 77 items tot de belangrijkste schaal namelijk de mishandelingsschaal. Deze schaal gaat over persoons- en interactiekarakteristieken van de ouders. De mishandelingsschaal is onderverdeeld in zes met elkaar gecorreleerde factoren of subschalen. Drie daarvan beschrijven psychologische moeilijkheden (stress, rigiditeit en ongelukkig zijn). De overige drie beschrijven problemen in de interactie zoals die ervaren worden door de ouder (problemen met kind en zelf, problemen met familie en problemen met anderen). Naast de mishandelingsschaal zijn er drie validiteitsschalen: de ‘lie scale’, ‘random-response scale’ en de ‘inconsistency scale’. De validiteitsschalen moeten aangeven of de uitkomsten van de mishandelingsschaal bruikbaar zijn.

Interpretatie

Items worden gescoord op een tweepuntsschaal: mee eens of niet mee eens. Deze scores worden omgezet in een 0/1 score of in een gewogen score. Een hoge score is een indicatie van een risico op kindermishandeling. De items kunnen manueel of via een computerprogramma worden gescoord.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst CAPI

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de CAPI niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst CAPI

  • Milner, J.S., Gold, R., Ayoub, C. & Jacewitz, M. (1984). Predictive validity of the Child Abuse Potential Inventory. In: Journal of consulting and clinical psychology, 52(5), 879- 884.
  • Milner, J.S. & Gold, R. (1994). Assessing physical child abuse risk: the Child Abuse Potential Inventory. In: Clinical Psychology Review, 14(6), p.547-583.
  • Grietens, H., Groenewegen, I., Hellinckx, W., Baartman, H.E.M., & Weglewski, A. (1999). Nederlandse vertaling van de Child Abuse Potential Inventory (CAPI). Leuven: Katholieke universiteit Leuven (interne publicatie).

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst CAPI

Verkrijgbaar bij Psychological Assessment Resources (PAR), Florida, U.S.A.

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.