Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Checklist Individual Strength / Checklist Individuele Spankracht (CIS)

 • Oorspronkelijke versie:
  • Vercoulen, Swanink, Fennis, Galama, Van der Meer & Bleijenberg (1994; Nederlandse versie)
  • Vercoulen, Alberts & Bleijenberg (1999; Engelse versie)
 • Huidige versie: Vercoulen, Swanink, Fennis, Galama, Van der Meer & Bleijenberg (1994)
 • Doel: Diagnostiek van subjectieve vermoeidheid en hieraan gerelateerde
  gedragsaspecten.
 • Gebruik: Somatisch-symptoomstoornis (ALK, SOLK)
 • Doelgroep: Geen specifieke leeftijd en/of patiëntendoelgroep.
 • Afname en scoring: Hoe: zelfrapportagevragenlijst.
 • Tijdsduur: 20 items (ca 10 minuten)

Inhoud van de vragenlijst CIS

Materiaal

Invulformulier met instructies.

Schalen

Subjectieve (ervaring van) moeheid, Concentratie, Motivatie en Lichamelijke activiteit.

Interpretatie

Na optelling van de scores per subschaal duiden hoge scores op een hogere mate van klachten op de betreffende schaal (bijvoorbeeld meer vermoeidheid of een lage motivatie). De totaalscore wordt berekend door de scores bij elkaar op te tellen, waarbij hoge scores wijzen op problematische vermoeidheid.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst CIS

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de CIS beoordeeld. COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten aan de hand van zeven criteria:

 1. Uitgangspunten van de testconstructie
 2. Kwaliteit van het testmateriaal
 3. Kwaliteit van de handleiding
 4. Normen
 5. Betrouwbaarheid
 6. Begripsvaliditeit
 7. Criteriumvaliditeit

>> Lees meer op de website van COTAN
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Je kunt ook een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst CIS

 • Vercoulen, J.H.M.M., Swanink, C.M.A., Fennis, J.F.M., Galama, J.M.D., Meer, J.W.M. van der, & Bleijenberg, G. (1994). Dimensional assessment of chronic fatigue syndrome. Journal of Psychosomaticc Research, 38, 383-392.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst CIS

Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen
Opvraagbaar via www.meetinstrumentenzorg.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.