Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Borderline Personality Disorder Severity index (BPDSI-IVado/p)

  • Oorspronkelijke versie: Arntz et al. (2003)
  • Huidige versie: Giessen-Bloo et al. (2007)
  • Doel: Vaststellen van de ernst van de manifestaties van BPS
  • Gebruik: Borderline persoonlijkheidsstoornis
  • Doelgroep: Volwassenen en Nederlandse adolescenten (Schuppert et al., 2007).
  • Afname en scoring: Hoe: semigestructureerd interview af te nemen bij de jongere en ouders/verzorgers. U kunt het interview in delen afnemen, zodat het niet te belastend is. Dezelfde getrainde onderzoeker moet de voor- en nameting uitvoeren.
  • Tijdsduur: ca. 45 minuten

Inhoud van de vragenlijst BPDSI-IVado/p

Materiaal

Vragenlijst en scoringsformulier.

Schalen

In het interview stelt u middels circa 70 gedetailleerde items vragen over de frequentie, aard en ernst van de manifestaties van BPS gedurende de afgelopen drie maanden. U meet zo de volgende onderwerpen: verlating, interpersoonlijke relaties, identiteit, impulsiviteit, parasuïcidaal gedrag, affectieve instabiliteit, leegheid, woedeuitbarstingen, dissociatie en achterdochtige ideeën.

Interpretatie

De uitkomst scoort u op een 10-puntsschaal (0=nooit, 10= dagelijks). De totaalscore loopt van 0-90 en is een dimensionele score voor de ernst van de borderline symptomatologie in een bepaald tijdsbestek.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst BPDSI-IVado/p

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de BPDSI-IVado/p niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst BPDSI-IVado/p

  • Arntz, A., van den Hoorn, M., Cornelis, J., Verheul, R., van den Bosch, W.M. & de Bie, A.J. (2003). Reliability and validity of the borderline personality disorder severity index. Journal of personality Disorders, 17 (1), 45-59.
  • Giesen-Bloo, J., Nauta, M.H., & Schuppert, H.M. (2007). Borderline Personality Disorder Severity Index – IV – adolescent and parent version. Accare: unpublished manual.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst BPDSI-IVado/p

Beschikbaar bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
BPDS-IV-ado versie en scoringsformulier adolescenten
BPDS-IV-p versie en scoringsformulier ouders