Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Beck Depression Inventory (BDI-II-NL)

 • Oorspronkelijke versie: Beck, Steer & Brown (1979)
 • Huidige versie: Van der Does (2002)
 • Doel: Meet de algehele ernst van een depressie.
 • Gebruik: Depressie, borderline ps 
 • Doelgroep: Vanaf 13 jaar
 • Afname en scoring: Hoe: Individuele of groepsgewijze afname. Eventueel kan
  de vragenlijst mondeling worden afgenomen.
 • Tijdsduur: 5 – 30 minuten

Inhoud van de vragenlijst BDI-II-NL

Materiaal

Handleiding en scoreformulieren.

Schalen

De BDI meet cognitieve, affectieve, somatische en vegetatieve symptomen bij depressie.

Interpretatie

De totaalscore komt tot stand door alle items op te tellen. Op elk item kan van 0-3 worden gescoord. Afkapscores helpen bij het vaststellen van de ernst van de symptomen van depressie: minimaal, licht, matig ernstig of ernstig.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst BDI-II-NL

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de BDI-II-NL beoordeeld. COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten aan de hand van zeven criteria:

 1. Uitgangspunten van de testconstructie
 2. Kwaliteit van het testmateriaal
 3. Kwaliteit van de handleiding
 4. Normen
 5. Betrouwbaarheid
 6. Begripsvaliditeit
 7. Criteriumvaliditeit

>> Lees meer op de website van COTAN
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Je kunt ook een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst BDI-II-NL

 • Van der Does (2002). BDI-II-NL. Handleiding. De Nederlandse versie van de Beck Depression Inventory-2nd edition. Lisse: Harcourt Test Publishers

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst BDI-II-NL

Pearson Clinical: 020 581 5500 | www.pearsonclinical.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.