Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Bayley Scales of Infant Development (BSID-II-NL)

 • Oorspronkelijke versie: Bayley (1993)
 • Huidige versie: Meulen, Ruiter, Spelberg & Smrkovský (2004)
 • Doel: Meten van de algemene mentale en motorische ontwikkeling.
 • Gebruik: Lichtverstandelijke beperking (LVB)
 • Doelgroep: Kinderen van 1 t/m 42 maanden
 • Afname en scoring: Hoe: Individuele afname door diagnostisch geschoolde
  professional.
 • Tijdsduur: 25 – 60 min

Inhoud van de vragenlijst BSID-II-NL

Materiaal

Handleiding, stimulusklapper, scoreformulieren, spelmateriaal en een scoringsprogramma op cd-rom.

Schalen

Het instrument bestaat uit drie schalen:

 • Mentale schaal (178 items): meet vaardigheden die betrekking hebben op visuele en auditieve opmerkzaamheid, oog-handcoördinatie, imitatie, taalontwikkeling, geheugen en probleemoplossend vermogen.
 • Motorische schaal (111 items): meet de fijne en de grove motoriek.
 • Gedragsobservatieschaal (30 items): meet taakgerichtheid, betrokkenheid, affect expressie, activiteit en kwaliteit van de motoriek.

Interpretatie

De ruwe scores worden omgezet in Ontwikkelingsindices. De normtabellen verlopen tot 12 maanden in stappen van een halve maand en vanaf 13 maanden met stappen van 1 maand. De Gedragsobservatieschaal leidt tot drie scores, waarbij de meetpretentie verschilt per leeftijdsgroep. Bij kinderen tot en met 5 maanden oud worden de Mate van alertheid, Kwaliteit van de Motoriek en de Totaalscore eveneens in percentielen weergegeven. Bij kinderen van 6- 42 maanden worden de Kwaliteit van de motoriek, Aanpassing aan de omgeving en de Totaalscore berekend, eveneens in percentielen.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst BSID-II-NL

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de BSID-II-NL beoordeeld. COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten aan de hand van zeven criteria:

 1. Uitgangspunten van de testconstructie
 2. Kwaliteit van het testmateriaal
 3. Kwaliteit van de handleiding
 4. Normen
 5. Betrouwbaarheid
 6. Begripsvaliditeit
 7. Criteriumvaliditeit

Lees meer op de website van COTAN
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Je kunt ook een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst BSID-II-NL

 • Bayley, N. (1993). Bayley Scales of Infant Development Manual. San Antonio: The Psychological Corporation. (2nd ed.). Meulen, B.F. van der, Ruiter, S.A.J., Lutje Spelberg, H.C., & Smrkovský, M. (2004). Bayley Scales of Infant Development-II-Nederlandse Versie. Handleiding. Amsterdam: Harcourt Test Publishers.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst BSID-II-NL

Pearson Clinical: 020 581 5500 | www.pearsonclinical.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.