Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Autisme en Verwante Stoornisschaal voor Zwakzinnigen – Revisie (AVZ-R)

 • Oorspronkelijke versie: Kraijer (1990)
 • Huidige versie: Kraijer (1999)
 • Doel: Meten van drie aspecten van PDD: sociaal, communicatief en stereotiep gedrag.
 • Gebruik: AutismeInfant Mental Health
 • Doelgroep: Personen met een verstandelijke handicap van 2-70 jaar.
 • Afname en scoring: Hoe: De AVZ-R wordt ingevuld door professionals die bekend zijn met het doen en laten van mensen met een verstandelijke handicap en die voldoende recente informatie hebben over de te beoordelen persoon.
 • Tijdsduur: ca. 10-30 minuten

Inhoud van de vragenlijst AVZ-R

Materiaal

Handleiding en scoreformulieren.

Schalen

12 deels samengestelde en dichotome items, de items meten 3 aspecten van PDD.

Interpretatie

Interpretatie: De items meten 3 aspecten van PDD (sociaal, communicatief en stereotiep gedrag) door middel van het vaststellen van de aan- of afwezigheid van gemiddeld-normaal gedrag (contact leggen, actief taalgebruik) of ongewoon c.q. gestoord gedrag (stereotypie- en, automutilatie enz.). De gewogen scores worden opgeteld tot de AVZ-R score. Maximale score is 19. De AVZ-R score classificeert 3 mogelijkheden.

• N: Niet PDD (0-6)
• T: Twijfel (7-9)
• PDD (10-19)

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst AVZ-R

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de AVZ-R beoordeeld. COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten aan de hand van zeven criteria:

 1. Uitgangspunten van de testconstructie
 2. Kwaliteit van het testmateriaal
 3. Kwaliteit van de handleiding
 4. Normen
 5. Betrouwbaarheid
 6. Begripsvaliditeit
 7. Criteriumvaliditeit

>> Lees meer op de website van COTAN
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Je kunt ook een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst AVZ-R

 • Kraijer (2004). AVZ-R handleiding, vierde uitgebreide uitgave. Amsterdam: Harcourt Test Publishers
 • De Bildt & Kraijer (2007). Autismespectrumstoornissen bij kinderen met een verstandelijke beperking. In: Schene. Jaarboek voor psychotherapie (p 21-30). Houten: Bohn Stafleu van Loghum

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst AVZ-R

Pearson Clinical: 020 581 5500 | www.pearsonclinical.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.