Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Attachment Relationship Inventory – Caregiver Perspective (ARI-CP)

 • Oorspronkelijke versie: Spruit et al., 2019.Attachment Relationship Inventory – Caregiver Perspective 2-5 years (ARI-CP 2-5) Handleiding. Universiteit van Amsterdam/Basic Trust B.V.
 • Huidige versie: Spruit et al., 2019.Attachment Relationship Inventory – Caregiver Perspective 2-5 years (ARI-CP 2-5) Handleiding. Universiteit van Amsterdam/Basic Trust B.V.
 • Doel: Ondersteuning bieden van screening en diagnostiek van gehechtheidsproblemen. Het instrument geeft een indicatie van de mate waarin opvoeders problemen in de gehechtheidsrelatie met hun kind ervaren.
 • Gebruik: Hechting, Infant Mental Health (IMH)
 • Doelgroep: kinderen van 2-5 jaar
 • Afname en scoring: In te vullen door ouders/verzorgen van kinderen van 2 tot 6 jaar
 • Tijdsduur: 15 minuten

Inhoud van de vragenlijst ARI-CP

Materiaal

Vragenlijst, scoreformulier

Schalen

De ARI-CP bevat 48 uitspraken over de opvoeder-kindrelatie. Ouders/verzorgers maken een keuze op een vijfpuntsschaal in hoeverre de uitspraak van toepassing is op de relatie met hun kind. De schalen van de vragenlijst betreffen veilige gehechtheid, vermijdende gehechtheid, ambivalente gehechtheid en gedesorganiseerde gehechtheid.

Interpretatie

Scores op de vier schalen kunnen worden geïnterpreteerd als een lage, benedengemiddelde, gemiddelde, bovengemiddelde of hoge score. Daarnaast geeft de ARI-CP 2-5 een indicatie of vervolgdiagnostiek naar gehechtheidsproblematiek wordt aangeraden.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst ARI-CP

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de ARI-CP beoordeeld. COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten aan de hand van zeven criteria: 

 1. Uitgangspunten van de testconstructie 
 2. Kwaliteit van het testmateriaal 
 3. Kwaliteit van de handleiding 
 4. Normen 
 5. Betrouwbaarheid 
 6. Begripsvaliditeit 
 7. Criteriumvaliditeit 

>> Lees meer op de website van COTAN
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Je kunt ook een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst ARI-CP

 • Spruit, A., Colonnesi, C., Wissink, I., Uittenbogaard, R., Willems, L., Stams, G., & Noom, M. (2021). Development and validation of the Attachment Relationship Inventory—Caregiver Perception 2–5 years (ARI‐CP 2–5): Psychometric structure, external validity, and norms. Infant Mental Health Journal, 42(2), 188–205. https://doi.org/10.1002/imhj.21909

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst ARI-CP

De ARI-CP 2-5 is ontwikkeld door Basic Trust in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.