Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Attachment Insecurity Screening Inventory (AISI 2-5)

 • Oorspronkelijke versie: Polderman & Kellaert-Knol (2008)
 • Huidige versie: Polderman & Kellaert-Knol (2012)
 • Doel: Diagnostiek van hechtingsproblemen
 • Gebruik: Infant Mental Health (IMH)
 • Doelgroep: 2 – 5 jaar
 • Afname en scoring: Vragenlijst met 20 items, in te vullen door ouders
 • Tijdsduur: Onbekend

Inhoud van de vragenlijst AISI 2-5

Materiaal

Handleiding, vragenlijst.

Schalen

De AISI (2-5) bestaat uit twee delen: deel A en deel B. Deel A is een vragenlijst die wordt ingevuld door ouders en bestaat uit 20 6-punts (nooit, soms, regelmatig, vaak, heel vaak en altijd) vragen. Deel B bestaat uit een aantal open vragen over de interactie tussen kind en volwassene waar men toelichting op kan geven. De vragen beoordelen de totale onveiligheid van de gehechtheid aan de hand van drie subschalen: vermijdend, ambivalent en gedesorganiseerde onveilige gehechtheid. De drie domeinen van symptomen van onveilige gehechtheid worden opgeteld om een totaalscore voor onveilige gehechtheid te genereren.

Interpretatie

De score bestaat uit een optelling van alle itemscores per subschaal, of in zijn totaal voor de totaalschaal. De scores worden vervolgens gelabeld als klinisch, grensgebied, of normaal.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst AISI 2-5

 • Betrouwbaarheid: goed
 • Begripsvaliditeit: goed
 • Criteriumvaliditeit: goed

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst AISI 2-5

 • Polderman, N., & Kellaert-Knoll, M. G. (2008). Manual of the attachment insecurity screening inventory 2–5 years (AISI 2–5 years). Haarlem: Basic Trust.
 • Wissink, I. B., Colonnesi, C., Stams, G. J. J. M., Hoeve, M., Asscher, J. J., Noom, M. J., … & Kellaert-Knol, M. G. (2016). Validity and reliability of the attachment insecurity screening inventory (AISI) 2–5 years. Child indicators research9, 533-550.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst AISI 2-5

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.