Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Apter Tic Screeningslijst

  • Oorspronkelijke versie: Apter et al. (1992)
  • Huidige versie: P. Hoekstra (jaartal onbekend)
  • Doel: Screening van tics
  • Gebruik: Tics
  • Doelgroep: Niet gespecificeerd
  • Afname en scoring: Hoe: Ouders vullen de vragenlijst in.
  • Tijdsduur: Minder dan een minuut.

Inhoud van de vragenlijst Apter Tic

Materiaal

Vragenlijst

Schalen

De vragenlijst heeft geen schalen. De lijst is als volgt:
Veel kinderen hebben gewoontes als knipperen met de ogen, maken van
neusbewegingen, schrapen van hun keel en andere tics.

1. Heeft uw kind ooit (of heeft hij/zij nu) tics in het gezicht, trekkingen in andere delen van het lichaam of enige andere ongebruikelijke bewegingen of gewoontes gehad?
2. Heeft uw kind ooit (of nu) onvrijwillig geluiden gemaakt anders dan normaal praten, zoals gromgeluiden, schrapen van de keel of het roepen van woorden?
3. Heeft uw kind ooit (of nu) de drang gehad om voorwerpen, andere personen of eigen lichaamsdelen herhaaldelijk aan te raken?
4. Heeft uw kind ooit professionele hulp gezocht vanwege tics/bewegingen/geluiden?

Interpretatie

In dit screeningsinstrument wordt kort uitgelegd wat onder tics wordt verstaan en wordt van de acht meest voorkomende tics gevraagd of die actueel dan wel in het verleden zijn voorgekomen.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst Apter Tic

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de Apter Tic niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst AT

  • Apter, A., Pauls, D.L., Bleich, A., Zohar, A.H., Kron, S., Ratzoni, G., Dycian, A., Kotler, M., Weizman, A., Cohen, D.J. (1992). A population-based epidemiological study of Tourette syndrome among adolescents in Israel. Advances in neurology. 58, 61-65

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst Apter Tic

Uitgave: Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Groningen
Verkrijgbaar bij: p.hoekstra@accare.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.