Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Adult Self Report (ASR)

  • Oorspronkelijke versie: Achenbach & Rescorla (2003)
  • Huidige versie: Achenbach & Rescorla (2003)
  • Doel: Meten van gevoels- en gedragsstoornissen
  • Gebruik: Borderline PS
  • Doelgroep: 18-59 jaar
  • Afname en scoring: Hoe: Zelfbeoordelingsvragenlijst
  • Tijdsduur: 15-20 minuten

Inhoud van de vragenlijst ASR

Materiaal

Vragenlijsten en scoringsprofielen.

Schalen

De vragenlijst bevat 126 items over probleemgedrag dat de afgelopen zes maanden heeft opgetreden. De lijst omvat profielen met schalen voor vaardigheden, empirisch gebaseerde syndromen, middelengebruik, Internaliseren, Externaliseren en Totale Problemen. Daarnaast omvat de ASR profielen met DSM-schalen, die uit vragen bestaan waarvan experts de overeenkomst beoordeelden met de DSM-IV classificatie. De schalen voor empirisch gebaseerde syndromen zijn: Angstig/Depressief, Teruggetrokken, Lichamelijke Problemen, Denkproblemen, Aandachtsproblemen, Agressief Gedrag, Normafwijkend Gedrag en Intrusief. De DSM-schalen zijn Depressieve Problemen, Angstproblemen, Lichamelijke Problemen, Ontwijkende Persoonlijkheidsproblemen, Aandachtstekort/Hyperactiveitproblemen, Antisociale Persoonlijkheidsproblemen. Er zijn Amerikaanse normen voor de ASR. Momenteel is de ontwikkeling van multiculturele normen gaande.

Interpretatie

De items worden gescoord op een driepuntsschaal van ‘’niet waar’’ tot ‘’altijd waar’’. Een Totale probleemscore wordt berekend door de individuele itemscores op te tellen. De Amerikaanse versie van de ASR heeft een goede betrouwbaarheid en validiteit.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst ASR

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de ASR niet beoordeeld.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst ASR

  • Achenbach, T.M. & Rescorla, L.A. (2003). Manual for the ASEBA Adult Forms & Profiles. Burlington, Vermont: University of Vermont, Research Center for Children, Youth, & Families.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst ASR

Uitgever: ASEBA
Zie www.aseba.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.