Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Adolescent Assessment Dialogue (EuroADAD)

  • Oorspronkelijke versie: Friedman, Terras & Öberg (1989)
  • Huidige versie: Haack, Soyez & Roozendaal (jaartal onbekend)
  • Doel: Onderzoeken van problemen en kwaliteiten van cliënt en een indicatie geven van de hulpbehoefte per leefgebied.
  • Gebruik: Problematisch middelengebruik
  • Doelgroep: 12-24 jaar
  • Afname en scoring: Hoe: Semi-gestructureerd interview door een getrainde professional.
  • Tijdsduur: Niet vermeld.

Inhoud van de vragenlijst EuroADAD

Materiaal

Vragenlijst, feedbackformulier en handleiding.

Schalen

De lijst bestrijkt zeven belangrijke leef/probleemgebieden: Lichamelijk, Opleiding/Werk, Sociaal, Familie, Psychologisch, Criminaliteit en Alcohol/Drugs. Elk domein bevat vragen die betrekking hebben op twee tijdsframes: het leven van de adolescent en de afgelopen 30 dagen. Vragen gaan over de intensiteit en duur van de problemen, los van de behoefte aan hulp of behandeling.

Interpretatie

De cliënt scoort items op een vierpuntsschaal (0=geen sprake van, 3= veel) en de interviewer scoort items op een tienpuntsschaal (0= geen probleem, 10= extreem ernstig probleem). De interviewer concludeert elk gebied met een ernstinschatting, opgebouwd uit objectieve informatie en de mening van de cliënt.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst EuroADAD

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de EuroADAD niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst EuroADAD

  • Friedman, A.S. & Utada, A. (1989). A method for diagnosing and planning the treatment of adolescent drug abusers (the Adolescent Drug Abuse Diagnosis [ADAD] instrument), Journal of Drug education, 19, 285–312.

Voor een uitgebreide beschrijving van de EuroADAD, klik hier.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst EuroADAD

Verkrijgbaar bij: EuroADAD office te Maastricht

Tel. 043-3541169, www.euroadad.com
En per e-mail: info@euroadad.com

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.