Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Schateiland

behandelmethode Schateiland

Schateiland is een gedragstherapeutisch computerspel voor kinderen met angst- en stemmingsstoornissen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar.

Het computerspel Schateiland is bedoeld als aanvulling op de behandeling van kinderen met angst- en stemmingsstoornissen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar. In het spel doorlopen de kinderen spelenderwijs verschillende stappen van cognitieve gedragstherapie. Behandelaars kunnen het spel gratis verkrijgen via de website, op voorwaarde van legitimatie en deelname aan een evaluatieprogramma. In het computerspel Schateiland komen verschillende elementen terug vanuit de cognitieve gedragstherapie op basis van wetenschappelijk onderzochte behandelmethoden (Kendall 1990; Nelson & Finch 1996; Barrett 2000).

Schateiland (Treasure Hunt) is een computerspel voor kinderen tussen negen en dertien jaar die een gedragstherapeutische behandeling volgen. Het draaiboek van Schateiland werd bewust niet alleen aan de hand van therapieprogramma’s voor angstige of depressieve kinderen ontwikkeld, maar ook voor kinderen met aggressief gedrag . Het verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag is tenslotte universeel en voor kinderen met gedragsproblemen net zo relevant als voor kinderen met internaliserende stoornissen. Kinderen kunnen spelenderwijs kennismaken met concepten uit de cognitieve gedragstherapie. Ze helpen de kapitein van een schip om een schat te vinden en door opdrachten te vervullen die gedragstherapeutische principes concretiseren. Schateiland bestaat uit zes levels, die elk ongeveer twintig minuten vragen. In het eerste level leren de kinderen dat hun persoonlijkheid uit gedachten, gevoelens en gedrag bestaat, in level twee dat hun gedachten ook hun gevoelens beïnvloeden. Level drie behandelt het herkennen van emoties bij anderen, level vier het verschil tussen opbeurende en negatieve gedachten. Level vijf moet negatieve gedachten vervangen door opbeurende gedachten, en in level zes worden de oefeningen nog eens herhaald.

Onderbouwing

In publicaties wordt benadrukt dat het spel niet als zelfhulp moet worden gezien, omdat het kind zonder het achterliggende theoretische kader de bedoeling van de opdrachten niet zal kunnen begrijpen, en dan ook de relatie met zijn of haar klachten niet zal zien. De therapeutische waarde ontstaat als het kind en de behandelaar de dialoog aangaan over de lessen van het spel. Het spel is dan ook bedoeld als ondersteuning van een meer uitgebreide cognitieve gedragstherapie. De ontwikkelaars kozen een verrassende aanpak om het spel te valideren. Therapeuten kunnen het spel gratis downloaden, onder voorwaarde dat ze het alleen in het kader van psychotherapie gebruiken. Daaraan gaven volgens de ontwikkelaars meer dan 2600 behandelaars uit 44 verschillende landen gehoor. Recent werden de resultaten van een evaluatieonderzoek onder 42 behandelaren en 218 kinderen gepubliceerd. Daaruit bleek dat de deelnemers het spel een nuttig middel vonden om cognitief-gedragstherapeutische concepten uit te leggen. Het spel vergemakkelijkte het contact tussen de therapeut en het kind, en motiveerde de kinderen voor hun behandeling.

Beschikbaarheid

Het spel is via de website van het programma vrij beschikbaar voor geregistreerde behandelaars, in het Engels, Duits, Grieks en Nederlands, onder voorwaarde van legitimatie. Om het alternatieve licentiemodel in stand te kunnen houden wordt iedere gebruiker om een donatie verzocht. De site biedt ook huiswerkformulieren die aansluiten bij de levels van het spel.

Ontwikkelaars

Schateiland is bedacht en geschreven door dr. Veronika Brezinka, klinisch psycholoog / psychotherapeut bij het Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Universiteit Zürich. Het werd vormgegeven door Christoph Wartmann en Dennis Chait, geprogrammeerd door het bedrijf Snarp en gefinancieerd door het Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Technologie-Transferfonds Unitectra van de Universiteit Zürich.

Bruikbaarheid van deze behandelmethode

Therapeuten hebben Schateiland vooral als behulpzaam beoordeeld om belangrijke gedragstherapeutische concepten over te dragen, maar ook als middel om het kind tijdens de behandeling te belonen en zijn of haar motivatie voor de therapie via het computerspel te verhogen.

Kosten

€ 150 per licentie

behandelmethode Schateiland

Opmerking voor ouders:

Schateiland is uitsluitend bedoeld voor kinderen die vanwege hun angst in therapeutische behandeling zijn, het is geen zelf-hulp computerspel.

Opmerking voor ouders:

Schateiland is uitsluitend bedoeld voor kinderen die vanwege hun angst in therapeutische behandeling zijn, het is geen zelf-hulp computerspel.

Meer informatie over Schateiland:
University of Zurich