Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Praten online

PratenOnline biedt oplossingsgerichte therapie aan jongeren met matige tot ernstige angst- en/of depressieklachten met de leeftijd tussen 12 en 24 jaar. De therapie bestaat uit individuele chatsessies met een jeugdhulpverlener, aangeboden door Kenter Jeugdhulp.

De jongere heeft individuele chatsessies met een vaste jeugdhulpverlener. PratenOnline is een multicomponent online aanbod. De hoofdinterventie is de anonieme, online chat tussen een jongere en hulpverlener. Daarnaast kunnen jongeren op de site terecht voor: (psycho-)educatie. Jongeren voeren anoniem een of meer chatsessies (maximaal 4) via internet met een hulpverlener. Deze therapeut stimuleert en begeleidt de jongere bij het zelf zoeken naar (deel)oplossingen waardoor angstige en/of depressieve gevoelens afnemen en het gevoel van competentie toeneemt. De behandelmodule is gebaseerd op de Oplossingsgerichte Therapie (Solution Focused Brief Therapy). PratenOnline wil hiermee jongeren, die nu (nog) niet de stap willen of kunnen zetten naar reguliere geestelijke zorg, in een vroeg stadium bereiken, op een wijze die bij hun leefwereld past.

Onderbouwing

Depressie is één van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen onder jonge mensen. Hoewel depressie veel voorkomt onder jongeren, wordt deze aandoening dikwijls niet herkend en is er sprake van onderbehandeling. Jonge mensen zoeken niet gemakkelijk hulp als zij psychische problemen hebben, zich laten doorverwijzen naar specialistische hulp is voor hen vaak een te grote stap. PratenOnline biedt laagdrempelige, anonieme hulp middels een medium (chat) dat bij de leefwereld van jongeren aansluit. Op deze manier wordt de stap om hulp te zoeken aanzienlijk verkleind en vindt preventie en behandeling (en eventueel een doorverwijzing naar specialistische hulp) zo vroeg mogelijk plaats. De Oplossingsgerichte Therapie maakt het mogelijk om direct bij aanvang van het contact en zonder diagnostiektraject de behandeling te starten en te focussen op het behalen van de therapiedoelen en het vergroten van het gevoel van competentie van de jongere.

Uit monitorgegevens blijkt dat jongeren tevreden zijn over de chatsessies. Zij gaven de afgelopen 8 jaar (2007-2014) gemiddeld een waardering van 8,2, gemeten volgens de Session Rating Scale (Duncan & Miller, 2004).

Kramer en collega’s (2014) concluderen dat de oplossingsgerichte chatinterventie van PratenOnline effectief bleek voor afname van depressieve klachten bij jongeren van 12 – 22 jaar (gemeten op de CES-D, Radloff, 1977) vergeleken met een wachtlijstgroep (d=0.79, 95% CI 0.45-1.08). In een masterthese toonde Bastiaanse (2011) een significante daling van depressieve klachten (gemeten op de BDI, Beck, Steer & Carbin, 1988) aan na de chatbehandeling (t=19,37; df=260).

Oprichter: J.A. (Pient) Oijevaar (2004)
Ontwikkelaar: Kenter Jeugdhulp

Auteur: J.A. (Pient) Oijevaar (2004)
Uitgever: Jeugdriagg Noord Holland Zuid en Kenter Jeugdhulp