Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

JASPER-training

Jasper-training (behandelmethode)

De JASPER-training is een behandeling die jongere kinderen met autisme sociale communicatievaardigheden aanleert door middel van spel.

Doelstelling

Door in een vroeg stadium problemen te herkennen en te behandelen, beoogt de JASPER-training om de verdere ontwikkeling van het kind positief te beïnvloeden. Dit door de verdere taal-, communicatie- en sociale ontwikkeling te stimuleren.

Doelgroep

Je zet de JASPER-training in voor kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar met beperkingen in joint attention, spelvaardigheden en/of emotieregulatie. Dit kunnen kinderen met autisme zijn, en kinderen met interactieproblemen door andere oorzaken. Ook is de training geschikt voor ouders die zelf autisme hebben, ongeacht of er sprake is van problematiek bij het kind.

Vorm/methode

Ouders leren tijdens speelsessies hoe zij spelvaardigheden en joint attention bij hun kind kunnen stimuleren. Ze leren zich aan te sluiten op de huidige vaardigheden van het kind en hoe ze deze vaardigheden verder kunnen uitbreiden. De training duurt 35 weken. De behandelaar neemt alle speelsessies op video op en bespreekt deze na met de ouders. Er zijn in totaal tien speelsessies en vijf nabesprekingssessies (na elke tweede speelsessie). De speelsessie duurt 30-45 minuten en de nabesprekingssessie duurt 60 minuten.

Onderbouwing

De JASPER-training is getest in tien gepubliceerde gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) door het onderzoeksteam van JASPER en andere onafhankelijke onderzoeksteams. Deze interventie is de afgelopen twintig jaar uitgevoerd met meer dan 700 onderzoeks deelnemers en honderden klinische gevallen en levert indrukwekkende resultaten op. Ouders en leraren implementeren de JASPER-training en bestendigen verbeteringen zelf. Studies tonen aan dat er verbeteringen zijn op deze kerngebieden, terwijl ook het taalgebruik van het kind gedurende een periode van vijf jaar na de interventie toeneemt.

Ontwikkelaars

Prof. Dr. Connie Kasari en collega’s (UCLA) ontwikkelden de JASPER-training in 2006. Marrit Buruma, Anja Talboom en dr. Els Blijd-Hoogewys vertaalden en bewerkten in 2009 de training voor de Nederlandse situatie.

Beschikbaarheid en kosten

De JASPER-training wordt gegeven bij INTER-PSY.
Meer informatie

Jasper-training (behandelmethode)