Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Gedachten uitpluizen

‘Gedachten uitpluizen’ is een cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren die stemmen horen vanwege hun psychotische klachten. Deze behandelmethode is erop gericht de stemmen draaglijker te maken (niet om ze weg te nemen), waardoor lijdensdruk, storend gedrag en vermijdingsgedrag verminderen, en daarmee de psychose.

De behandelmethode Gedachten uitpluizen is uitgebreid, maar zeer overzichtelijk. De toolkit bestaat uit een handboek Theorie, een Vaardigheden Oefenboek en een instructie DVD. Daarbij wordt de toolkit ondersteund door de website www.gedachtenuitpluizen.nl. Op deze website staan aanvullende werkboeken, formulieren en waardevolle meetinstrumenten. In het Vaardigheden Oefenboek staan de zittingen concreet beschreven met voorbeelden en stap-voor-stap uitleg. In het Handboek Theorie is de rationale uitvoerig beschreven.

Onderbouwing van de behandelmethode

Het Handboek Theorie is een integratie van kennis op het gebied van cognitieve modellen voor psychose. Het Handboek Theorie vormt de theoretische achtergrond van de behandeling. Wat hallucinaties en wanen zijn en de achtergrond daarvan wordt uitvoerig beschreven, ook in relatie tot coginitieve gedragstherapie. Er is een paragraaf gewijd aan de empirische evidentie voor het effect van verminderen en dat langdurige CGT zelfs de psychotische symptomen kan beinvloeden.

De behandelmethode Gedachten uitpluizen richt zich niet op de psychose zelf maar op de emotionele stoornissen die samengaan met de psychose of daar het gevolg van zijn. Daardoor vermindert de ernst van de psychose en wordt de psychose beter hanteerbaar en begrijpelijk voor de patiënt. Ook staat er een hoofdstuk in over de meest voorkomende comorbide stoornissen met suggesties hoe te handelen, ook deze suggesties zijn gebaseerd op de evidence-based CGT behandelingen bij de beschreven stoornissen.

Verzorging van de behandelmethode

Het werkboek en de werkbladen zien er netjes en verzorgd uit en zijn onbeperkt te downloaden op www.gedachtenuitpluizen.nl.

Doelgroep

De doelgroep van Gedachten uitpluizen bestaat uit kinderen en jongeren met auditieve hallucinaties en wanen, zoals het horen van stemmen. Dit in samenhang met veelvoorkomende co-morbiditeiten zoals depressie, paniek, sociale angst, verslaving en anderen.

Doelstelling

Gedachten uitpluizen gaat uit van cognitieve gedragstherapie voor het omgaan met psychotische symptomen. Doel van de behandelmethode is om stemmen draaglijker te maken, niet om de stemmen te laten stoppen, waar aanvullende medicatie voor nodig is. Wegnemen van lijdensdruk en storend gedrag of vermijdingsgedrag leidt indirect ook tot het verminderen van de psychose.

Aantal zittingen

De behandelmethode Gedachten uitpluizen bestaat uit 9 zittingen inclusief intake. Tijdens de eerste zitting vindt een nul-meting plaats. Aan de hand van tests, worden de demografische gegevens verzameld en de behandeling geïntroduceerd. De daadwerkelijke behandeling bestaat uit 8 zittingen van elk 45 minuten.

Vorm

Individuele cognitieve gedragstherapie.

Uitvoerenden

Therapeuten met een volledige gedragstherapeutische opleiding en therapeuten met een geringe gedragstherapeutische achtergrond.

Voorbereiding

De behandelmethode is direct bruikbaar in de praktijk.

Auteur: M. van der Gaag, L. Valmaggia, R. van Meer, C. Slooff
Uitgever: Stichting Cognitie en Psychose

Auteur: M. van der Gaag, L. Valmaggia, R. van Meer, C. Slooff
Uitgever: Stichting Cognitie en Psychose