Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

DOEPRESSIE

behandelmethode Doepressie

DOEPRESSIE leert kinderen en jongeren om depressieve gevoelens onder controle te krijgen.

De DOEPRESSIE behandelmethode is stapsgewijs opgebouwd waarbij de volgende aandachtsgebieden steeds aan bod komen:

  • spanningen en stress
  • negatieve cognities
  • minder plezierige activiteiten
  • problematische sociale interacties en
  • communicatie en conflicthantering.

Alle bijeenkomsten uit het programma zijn gedetailleerd beschreven, waarbij gebruik gemaakt wordt van twee meetinstrumenten om het effect van het programma tussentijds te evalueren. Er zijn geen aanwijzingen gegeven hoe de therapeut het beste kan omgaan met voortijdige uitval, en beëindiging van het programma.

Onderbouwing en verantwoording

De behandelmethode DOEPRESSIE is gebaseerd op de sociaal-leren theorie over het ontstaan van depressies beschreven door Lewinsohn en collega’s (o.a. uit 1984), waarbij het materiaal van de Amerikaanse cursus ‘Adolescent coping with depression course’ van Clarke, Lewinsohn en Hops (1990) als startpunt is genomen. De behandelmethode is in het Nederlands vertaald en aangepast. In het verlengde van dit behandelprogramma is ook een preventie programma ontwikkeld, getiteld ‘Grip op je dip’.

De theoretische verantwoording van de behandelmethode DOEPRESSIE is redelijk. In de handleiding wordt beschreven wat depressieve klachten zijn, wanneer het een depressieve stoornis kan worden, hoe een depressie zich bij adolescenten uit en hoe vaak depressies voorkomen. Voor onderzoek naar de behandeling van depressies en specifiek naar het effect van dit behandelprogramma wordt vooral gerefereerd aan studies van Lewinsohn en collega’s. Ook wordt er ingegaan op buitenlands onderzoek naar de preventieve kwaliteiten van vergelijkbare depressie programma’s voor niet-klinische adolescenten. Onderzoek naar voorspellers van behandeluitkomsten laten nog geen eenduidige resultaten zien. Er wordt niet gerefereerd aan Nederlandse onderzoeken op dit gebied. Wel worden twee Nederlandstalige literatuurreferenties genoemd.

Verzorging van de behandelmethode

Het cursistenboek ziet er goed uit en er wordt in de handleiding een voorbeeld gegeven voor informatie aan verwijzers. Informatie voor ouders over het programma zit niet in de handleiding. Het cursistenboek voor de jongeren ziet er goed uit.

Doelgroep

Adolescenten van 16–22 jaar, met depressie of depressieve klachten die over voldoende leesvaardigheid beschikken om te kunnen werken met het DOEPRESSIE cursusboek. Meerdere exclusiecriteria worden beschreven (vooral t.a.v. bepaalde comorbiditeiten).

Doelstelling

Vaardigheden leren om depressieve gevoelens onder controle te kunnen krijgen.

Aantal zittingen

16 bijeenkomsten (inclusief een terugkomsessie na 3-4 maanden) van 1 uur en 45 minuten. Daarnaast twee informatiebijeenkomsten voor ouders.

Vorm

Groepstherapie.

Uitvoerenden

Behandelaars moeten vertrouwd zijn met psychologische theorieën en therapieën, bij voorkeur de cognitieve gedragstherapie. Ervaring met het werken in groepen en met groepsprocessen is van belang.

Voorbereiding

De behandelmethode DOEPRESSIE is direct toepasbaar in de praktijk.

behandelmethode Doepressie

Auteur: Y. Stikkelbroek, H. Bouman, & P. Cuijpers

Auteur: Y. Stikkelbroek, H. Bouman, & P. CuijpersX