Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

99gram.nl (e-health)

99gram.nl ehealth voor jongeren met Anorexia

99gram.nl is een online toegankelijke behandelmethode voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar met vragen en zorgen over eten, gewicht en uiterlijk. De website richt zich op de groep die risico loopt om een eetstoornis te ontwikkelen. De website biedt betrouwbare informatie over eten, gewicht en uiterlijk, lotgenotencontact en persoonlijk advies van deskundigen via e-chat of e-mail. Voor boulimische klachten biedt 99gram.nl een gestructureerde online behandeling, die ook anoniem kan worden gevolgd.

Onderbouwing

De informatie en het behandelprogramma van 99gram.nl zijn samengesteld in nauw overleg met experts en ervaringsdeskundigen. De geprotocolleerde behandeling omvat een cognitieve gedragstherapie die bestaat uit meer dan twintig oefeningen. Indirecte evidentie wordt gevonden in onderzoek naar de effecten van cognitieve gedragstherapie (CGT) bij eetproblemen, en onderzoek naar online CGT bij eetproblemen bij jeugdigen en volwassenen. Deze onderzoeken suggereren dat de mate van begeleiding een cruciale factor is voor het effect van online CGT. Aangezien jongeren door 99gram.nl tijdens de behandeling intensief begeleid worden, mogen van de behandeling middelgrote tot grote effecten worden verwacht. Systematische monitoring of effectonderzoek naar het programma is echter nog niet uitgevoerd. In 2011 bereikte Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie met de site meer jongeren met boulimische klachten dan jaarlijks naar de instelling worden verwezen. Ruim negentig jongeren begonnen met de online behandeling, waarvan naar schatting tachtig procent koos voor de anonieme route.

Beschikbaarheid

99gram.nl staat open voor alle jongeren in Nederland. Voor de online behandeling geldt een eigen bijdrage van vijftig euro, die Accare betaalt als deze een belemmering vormt om in behandeling te gaan. Zorgverzekaar Menzis vergoedt de anonieme behandelingen uit preventiebudgetten op basis van jaarlijkse afspraken met Accare.

Ontwikkelaars

De website 99gram.nl is een initiatief van medewerkers van het Centrum voor Eetstoornissen van Accare, met name Joann Hinrichs en Rozemarijn Vos. De website is ontwikkeld in samenwerking met de stichting E-hulp en platformleverancier Minddistrict. De technische realisatie en de behandelomgeving worden momenteel verzorgd door JouwOmgeving, een samenwerking van ontwerpbureau De Ruimte Ontwerpers en sitebouwer Leukeleu.

99gram.nl ehealth voor jongeren met Anorexia