Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Expertgroep problematisch middelengebruik en/of verslaving

De herziening van het thema problematisch middelengebruik en psychische comorbiditeit is in 2023 tot stand gekomen met dank aan de expertgroep:

 • Renske Spijkerman, senior onderzoeker, Parnassia Addiction Research Centre (PARC), Brijder Verslavingszorg, Parnassia Groep
 • Vincent Hendriks (PhD), hoogleraar verslaving en psychiatrische comorbiditeit, LUMC Curium, Universiteit Leiden. Hoofd Parnassia Addiction Research Centre (PARC), Brijder Verslavingszorg, Parnassia Groep.
 • Leontien Los, psychiater jeugdverslavingszorg, Brijder Verslavingszorg, Parnassia Groep.
 • Ervaringsdeskundige, NJR Hoofdzaken

Het thema problematisch middelmisbruik en psychische comorbiditeit is in 2011 tot stand gekomen met dank aan de expertgroep:

 • Ivo Aben, psychiater, Mondriaan
 • Elmar Fletterman, psychiater/manager Zorg, Brijder Jeugd
 • Rutger Jan van der Gaag, hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie, Radboud Universiteit Nijmegen, Karakter
 • Marjan Hansman, kinder- en jeugdpsychiater/behandelcoördinator Dubbeldiagnose Jeugd, Dimence
 • Marjolein Hazebroek, Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsgebruikers
 • Erik Jongman, psycholoog Forensische Jeugdpsychiatrie, De Bascule
 • Karin Monshouwer, wetenschappelijk medewerker, Trimbos-instituut
 • Kees Mos, klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut, De Jutters
 • Tini Oudendijk, ervaringsdeskundige, Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden
 • Gerard Schippers, bijzonder hoogleraar Verslavingsgedrag en zorgevaluatie, Universiteit van Amsterdam
 • Jitske Teeuwisse, kinder- en jeugdpsychiater, Verslavingszorg Noord Nederland
 • Kitty Visseren, ervaringsdeskundige Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden

Naast de bovengenoemde experts en ervaringsdeskundige, gaat onze dank uit naar allen die hebben bijgedragen door het maken van waardevolle opmerkingen, het geven van interviews, etc:

 • Wim van den Brink, hoogleraar Verslavingszorg UvA, directeur AIAR
 • Chrisje Couwenberg, onderzoekscoördinator jeugd en verslaving, Instituut voor Verslavingsonderzoek
 • Cath McGivern, coördinator preventie Jeugd en middelengebruik, Bouman GGZ
 • Laura Schermer, clustermanager bedrijfsvoering, Brijder Jeugd
 • Patricia van Wijngaarden-Cremers, psychiater Zwolse Poort, Dimence