Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Beloop en prognose

Op dit moment loopt het grootste longitudinale onderzoek in de jeugdverslavingszorg. Youth in Transition: Addiction trajectories and profiles onderzoekt het langetermijnbeloop van verslaving onder adolescenten op basis van bestaande data uit de Nederlandse TRAILS-bevolkingsstudie en in een landelijk representatief cohort van 440 jongeren die in behandeling komen in de verslavingszorg. De onderzoekers volgen deze jongeren vier jaar lang na de start van hun behandeling gevolgd. De onderzoekers kijken niet alleen naar het beloop van verslaving, maar ook naar de aanwezigheid van andere psychische aandoeningen, en hoe de jongeren maatschappelijk functioneren. Als je weet welke kenmerken samenhangen met een gunstig of juist ongunstig beloop op lange termijn, kun je het beloop beter voorspellen. Ook kijken de onderzoekers welke behandelingen bij welke deelgroepen goed werken. Je kunt de komende jaren de resultaten uit dit onderzoek in deze praktijkstandaard terugvinden.