Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Algemeen

Doel van deze praktijkstandaard

Je vindt hier gebundelde kennis over middelgerelateerde- en verslavingsstoornissen. Met deze kennis over middelgerelateerde stoornissen kunnen behandelaren uit de jeugd-ggz jongeren met deze complexe, meervoudige problematiek in een eerder stadium en op een effectievere manier helpen. Wat je onder meer kunt vinden in dit dossier:

  • Verschil tussen middelengebruik en problematisch middelengebruik
  • Verwijzingen naar websites met informatie over middelen, waaronder snus, lachgas en designer drugs
  • Gameverslaving bij kinderen en jongeren
  • Veelvoorkomende vormen van comorbiditeit tussen middelgerelateerde- en gameverslaving en veelvoorkomende psychische stoornissen
  • In de opbouw van de praktijkstandaard wordt per paragraaf eerst informatie gedeeld over middelgerelateerde problemen en daarna over gameverslaving.

Urgentie van praktijkstandaard

Problematisch middelengebruik

Vanuit de praktijk van de jeugdverslavingszorg is bekend dat middelengebruik in de gehele keten voorkomt. Ook in de specialistische jeugdhulp. Het is daarom van belang voor behandelaren in de jeugd-ggz om bij jongeren vanaf 12 jaar bedacht te zijn op middelengebruik. Vooral op cannabisgebruik, want dat is veruit de meest voorkomende verslaving en is erg ontregelend in het leven van jongeren.

Een aantal aanbevelingen vanuit de expertgroep zijn:

  • Wees bij de jongere bedacht op middelengebruik.
  • Vraag op meerdere momenten in de behandeling naar middelengebruik. Vooral wanneer een jongere dagelijks gebruikt.
  • Houd rekening met medicijngebruik in combinatie met middelengebruik.
Comorbiditeit met psychische stoornissen

Comorbiditeit van middelgerelateerde problematiek en psychische stoornissen is een belangrijk thema, omdat binnen het werkveld van de jeugdzorg en jeugd-ggz behandelaren worstelen met jongeren die deze meervoudige problematiek vertonen (Mos & Kaptijn, 2008). Veel jongeren met bijvoorbeeld gedragsproblemen hebben ook andere problemen; ze spijbelen regelmatig, drinken vaak te veel, gebruiken drugs, neigen tot depressie, zijn angstig of plegen delicten. Veel van deze jongeren met meervoudige problematiek komen terecht in de jeugdzorg of de jeugd-ggz, waar behandelaren niet altijd over voldoende kennis beschikken over alcohol- en drugsgebruik van jongeren. Ook kan het dat behandelaren een middelgerelateerde verslaving als contra-indicatie stellen, waardoor jongeren niet in aanmerking kunnen komen voor behandeling. Of jongeren komen terecht bij de verslavingszorg, die weer minder expertise heeft over psychische stoornissen. Deze jongeren krijgen daardoor niet de combinatie van behandelingen die ze nodig hebben (Mos & Kaptijn, 2008).