Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Comorbiditeit

Er zijn toenemend aanwijzingen voor een samenhang tussen ARFID en neurologische ontwikkelingsstoornissen.  Comorbiditeit komt voor met autisme spectrum stoornissen, met name als er sprake is van een sterk restrictief eetpatroon (Bryant-Waugh, 2013).  In een Zweedse tweelingstudie bleek 40% van de 9 tot 12-jarigen met voedingsproblemen positief te scoren op een screening voor ADHD en/of ASS. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de “voedingsproblemen” niet verder werden gespecificeerd (Rastam, 2013).

Comorbiditeit met angststoornissen, vooral de gegeneraliseerde angststoornis, komt vaak voor (ongeveer 50% op basis van beperkte literatuur gegevens); dit is vaker dan in vergelijking met AN. Stemmingsstoornissen worden ook beschreven als comorbiditeit bij ARFID, dit percentage ligt weer iets lager t.o.v. de patiënten met AN.

Ook heeft ongeveer de helft van de ARFID patiënten een medisch probleem, ofwel als direct gevolg van de stoornis (bijvoorbeeld ondervoeding of bradycardie), dan wel anderszins gerelateerd aan voedings- en eetpatronen, zoals bijvoorbeeld diabetes of een voedselallergie (Norris et al., 2014, Fischer et al., 2014).