Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Preventie

VoorZorg ondersteunt verpleegkundigen bij zwangerschap en opvoeding om kindermishandeling en ernstige ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen te voorkomen. >> Lees verder bij NJi

Signs of Safety (SofS) is bedoeld voor gezinnen met kinderen (0-18 jaar) waar (vermoedelijk) kindermishandeling plaatsvindt of de risico’s hierop groot zijn. Signs of Safety beoogt een veilige (opvoed)situatie voor kinderen te creëren. >> Lees verder bij NJi

VIPP-SD – Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting – Sensitive Discipline vermindert externaliserende gedragsproblemen bij kinderen door het versterken van ouderlijke sensitiviteit en het bevorderen van consistente maar sensitieve disciplinering. In het VIPP programma worden video-opnames gemaakt van ouder en kind tijdens dagelijkse situaties thuis. Een getrainde ondersteuner bestudeert de videobeelden aan de hand van een protocol om commentaar en adviezen voor te bereiden voor het volgende huisbezoek.  >> Lees verder bij NJi