Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Expertgroep LVB

Het thema Jeugdigen met een Licht Verstandelijke Beperking en een psychische stoornis is tot stand gekomen met dank aan de expertgroep:

 • Martin van den Berg, directeur en psychiater, platformcoördinator NVvP, sectie LVG, De Swaai
 • Maartje Boon, team psycholoog kinder- en jeugd team/gz psycholoog, Centrum Kristal/Rivierduinen
 • Jolanda Douma, onderzoekscoördinator, Landelijk Kenniscentrum LVG
 • Petri Embregts, bijzonder hoogleraar klinische psychologie, Universiteit Tilburg
 • Mirjam Geesink, klinisch psycholoog, Opsy
 • Dé de Haas, ervaringsdeskundige, Patiëntenvereniging LFB
 • Paul Jochems, clustermanager behandelzaken cluster LVG / kinder- en jeugdpsychiater, Karakter
 • Marianne Kasius, psychiater, De Banjaard,
 • Conny Kooijman, ervaringsdeskundige, Patiëntenvereniging LFB
 • Paul Meijer, kinder- en jeugdpsychiater, Triversum
 • Jacqueline Moelands, coach, Patiëntenvereniging LFB
 • Tom Scheers, kinder- en jeugdpsychiater, Accare
 • Heidi Taubert, klinisch psycholoog, GGZE
 • Pieter Troost, kinder- en jeugdpsychiater, De Bascule
 • Corine van Vliet, psychiater, De Banjaard
 • Hanneke van Vliet, directeur behandelzaken Kristal, psychiater, Centrum Kristal/Rivierduinen,
 • Aart Vriens, klinisch psycholoog, cluster VG, De Bascule

Naast de bovengenoemde experts en ervaringsdeskundigen, gaat onze dank uit naar allen die hebben bijgedragen door het maken van waardevolle opmerkingen, het geven van interviews, terugkoppeling van feedback etc:

 • Emma van Daalen, kinder- en jeugdpsychiater, UMC Utrecht
 • Robert Didden, hoogleraar orthopedagogiek, bijzondere leerstoel Verstandelijke beperkingen, leren en gedrag, Radboud Universiteit, hoofd Trajectum Kenniscentrum en GZ-psycholoog, Trajectum
 • Marleen Grimbels Du Bois, orthopedagoog, OPSY en binnen GGzE programmaleider zorgprogramma verstandelijke beperking en psychiatrie
 • Hans Koot, hoogleraar ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingspsychopathologie, VU
 • Xavier Moonen, voorzitter en docent en onderzoeker, Landelijk Kenniscentrum LVG